Mai multe organizații neguvernamentale au semnat o declarație prin care își exprimă îngrijorarea în legătură cu excluderea obligativității audierii raportului de activitate anual al Procuraturii în plenul Parlamentului și publicării acestuia pe pagina web oficială a Procuraturii Generale.

La 4 ianuarie 2019, în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a fost publicată Legea nr. 265 din 23 noiembrie 2018 pentru modificarea și completarea unor acte legislative. „Cu regret am constatat, că din alin.(3) al art. 11 din Legea nr. 3 din 25 februarie 2016 cu privire la Procuratură a fost exclus următorul text: „Raportul Procuraturii se audiază în plenul Parlamentului, este făcut public și se plasează pe pagina web oficială a Procuraturii Generale. Raportul conţine şi date privind impactul activității Procuraturii din anul precedent asupra drepturilor persoanelor”.

Autorul propunerii a fost deputatul, Anatolie ZAGORODNÎI. La 23 octombrie 2018, acest amendament a fost inclus în proiectului de lege nr. 312 care fusese deja votat în prima lectură la 11 octombrie 2018. Amendamentul deputatului nu a fost publicat pe pagina web a Parlamentului și nici nu au fost organizate consultări sau dezbateri publice cu societatea civilă și părțile interesate. Amendamentul a fost publicat în raportul Comisiei juridice, numiri și imunități a Parlamentului abia la 23 noiembrie 2018, în aceeași zi în care proiectul de lege a fost votat în lectură finală.

Autorul inițiativei nu a prezentat niciun argument în vederea necesității excluderii obligativității audierii raportului anual al Procuraturii în plenul Parlamentului și publicării acestuia pe pagina-web a Procuraturii Generale. Mai mult, nici în Raportul Comisiei juridice, numiri și imunități nu este argumentată introducerea acestui amendament. Din avizul Guvernului și din raportul de expertiză anticorupție, întocmit de Centrul Național Anticorupție, nu reiese că ar fi fost analizat impactul amendamentului. Acest lucru este de înțeles, deoarece avizul Guvernului și raportul CNA au fost elaborate în baza versiunii proiectului de până la votarea în primă lectură, adică până la apariția inițiativei deputatului. 

Urmare a modificării propuse de către Zagorodnîi, procurorul general va fi obligat doar să prezinte (a se vedea - transmite) Parlamentului, anual, până în data de 31 martie, un raport despre activitatea Procuraturii în anul precedent. Astfel, deputații nu vor mai putea audia procurorul general și examina raportul acestuia în mod public și în plenul Legislativului.

De asemenea, a fost anulată condiția prin care rapoartele Procuraturii trebuiau să conțină date privind impactul activității instituției asupra drepturilor persoanelor. Condiția dată a fost introdusă recent prin Legea nr. 179 din 26 iulie 2018. Cu alte cuvinte, la doar jumătate de an de la aprobare, fără a fi pusă vreo dată în aplicare, această condiționalitate a fost anulată.

Astfel, societatea riscă să nu poată analiza rapoartele Procuraturii, fiindcă acestea nu mai  sunt publicate obligatoriu pe pagina web a instituției, fapt ce contravine principiului transparenței și accesului la informație, se mai arată în declarația semnată de 18 ONG-uri.

Procuratura a reacționat

„O instituție din cadrul autorității judecătoreşti, de principiu, nu poate fi supusă unui control din partea puterii legislative, inclusiv prin raportarea activității sale. Asigurăm, aşadar, reprezentanţii ONG-urilor care şi-au manifestat îngrijorarea pe această temă că vor avea şi în continuare acces deplin la rapoartele de activitate ale Procuraturii...”. (...) „Rapoartele anuale de activitate ale Procuraturii sunt făcute publice prin plasarea pe pagina web oficială, încă din anul 2004, când nu exista nici o obligație legală imperativă în acest sens. (...) Procuratura Generală reiterează că va continua să dezvolte această practică, inclusiv va continua să-şi facă publice rapoartele de activitate, menținând tendința constantă de a rămâne printre cele mai transparente instituţii publice”, se arată într-un comunicat al Procuraturii.