Fondul Monetar Internațional este optimist în privința prognozelor macroeconomice pentru Republica Moldova în 2017, dar atenționează asupra reformelor care întârzie.

Vizita de evaluare a misiunii FMI în Republica Moldova s-a încheiat astăzi, urmând ca în luna aprilie Fondul să decidă dacă va acorda sau nu Republicii Moldova următoarea tranșă din creditul de 180 milioane de dolari.

”S-a înregistrat o restabilire a creșterii economice. Prognozăm o creștere economică mai mare decât s-a anticipat - de 4,5% a PIB în 2017”, a menționat șeful echipei de experți ai FMI, Ben Kelmanson. ”Continuarea cu fermitate a eforturilor de reabilitare a sistemului financiar-bancar, inclusiv perfecționarea guvernării și îmbunătățirea situației financiare a băncilor comerciale și fortificarea cadrului de reglementare și supraveghere este vitală pentru susținerea creșterii economice și creării de noi locuri de muncă”, a menționat Kelmanson.

FMI mai atenționează că Banca Națională trebuie să fie gata să înăsprească politica monetară, în cazul în care inflația va crește mai rapid decât se prognozează. În plus, măsurile de reformă bugetar-fiscală structurală trebuie să contribuie la consolidarea cadrului bugetar-fiscal.

Premierul Pavel Filip a spus că actuala vizită a misiunii FMI a fost ”pozitivă, chiar dacă sunt necesare anumite perfecționări”… „Suntem determinați să punem în aplicare măsurile convenite pentru că ele sunt în beneficiul nostru”. El a arătat că cele mai multe discuții sau vizat sectoarele: energetic, bancar și bugetar.

Premierul a sugerat că ne așteaptă majorări de tarife la energia electrică și termică, inclusiv pentru a acoperi devierile financiare din anii 2011 - 2015 (de pe urma devalorizării leului ca urmare a jafului bancar n.red). ”Revizuirea tarifelor se va efectua în strictă conformitate cu metodologiile ANRE, care vor permite acoperirea costurilor operaționale, a investițiilor efectuate în sector, pierderile pe rețea și a devierilor financiare acumulate în 2011 - 2015”, a menționat Filip.

Consiliul directorilor executivi ai FMI va analiza raportul misiunii în luna aprilie, după ce autoritățile de la Chișinău vor implementa o serie de acțiuni prealabile. În urma finalizării evaluării programului, Republica Moldova va putea accesa aproximativ 21 de milioane de dolari.

Experții FMI vor veni la Chișinău la fiecare 6 luni, pentru a evalua progresele macroeconomice înregistrate. 

Dragoș Drăgan