La mijlocul lunii martie curent, Guvernul de la Chișinău a aprobat, cu întârziere, proiectul de lege cu privire politica bugetar-fiscală și vamală pentru anul 2016. Documentul include mai multe metode noi de acumulare a resurselor financiare la buget: un impozit pe avere și ajustarea cotelor accizelor la unele categorii de mărfuri la rata inflației, printre care impozitul funciar și taxa pentru folosirea drumurilor (vinieta) de către proprietarii mașinilor cu plăcuțe străine de înmatriculare.

În țară, cu datorii

În proiectul politicii bugetar-fiscale pentru anul 2016, Ministerul Finanțelor a propus metode menite „să disciplineze” datornicii. Potrivit documentului prezentat înainte de adoptarea lui de către Guvern, persoanele cu datorii față de bugetul de stat, nu puteau părăsi ţara: „în cazul admiterii restanţei la bugetul public naţional în sumă de 100 000 lei de către persoane juridice şi în sumă de 5 000 lei de către persoane fizice, organul fiscal este în drept de a aplica interdicţia de a părăsi ţara faţă de persoana fizică-cetăţean şi faţă de conducătorul /administratorul / persoana cu funcţie de răspundere a persoanei juridice, precum şi a persoanei fizice care practică activitatea de întreprinzător sau oricărei alte entităţi ce a admis restanţe faţă de bugetul public naţional”, era menţionat în proiectul legii.

Restricții abuzive

Experții în finanțe nu acceptat metoda de „disciplinare” a datornicilor care urma să fie aplicată de autorități, menționând că ele încalcă dreptul persoanelor la libera circulaţie. În opinia expertului IDIS „Viitorul”, Veaceslav Ioniță, această prevedere este una abuzivă, deoarece într-un stat democratic, restricția poate fi impusă doar de către instanța de judecată și nu de către organul fiscal.

La insistența experților în finanțe, au fost excluse prevederile care impuneau interdicția de a părăsi țara. Deputatul Ștefan Creangă, vicepreședintele Comisiei parlamentare economie, buget și finanțe, crede că măsurile impuse de Ministerul Finanțelor erau prea restrictive. „Eu înţeleg interesul statului de a acumula bani la buget și mai înţeleg că e necesară o luptă cu rău-platnicii, însă dreptul la libera circulaţie este un drept fundamental. Trebuie identificate ale mecanisme de a încuraja cetăţenii să achite datoriile”, a menționat Creangă.

În Romania, datoriile au fost „amnistiate”

În România, autoritățile au venit cu soluții de alternativă pentru datornicii la bugetul de stat. La sfârșitul anului trecut, Guvernul român a aprobat o odonanță prin care toţi datornicii la bugetul de stat au fost scutiți de plata penalităţilor legate de întârziere.

Potrivit ordonanței respective, persoanele fizice şi firmele care aveau, la 30 septembrie 2015, datorii la bugetul de stat au fost scutite de penalităţile de întârziere dacă achită obligaţiile principale de plată până la 31 martie 2016.

Autoritățile române menționau că scopul adoptării acestor măsuri a fost cel de sprijinire a contribuabililor aflaţi în dificultate şi care nu au fost în măsură să acceseze o eşalonare la plata obligaţiilor fiscale restante, bugetul de stat înregistrând totodată o creștere economică.

Lilia Zaharia