14 organizații din Republica Moldova cer Parlamentului consultări cu privire la noua lege a accesului la informațiile de interes public.

Centrul de Politici și Reforme (CPR) din Republica Moldova și alte 13 organizații ale societății civile cer Parlamentului să organizeze consultări publice largi și reprezentative asupra proiectului noii Legi privind accesul la informațiile de interes public.

Potrivit Ministerului Justiției, asupra proiectului s-a lucrat mai bine de un an, însă consultările au avut un caracter limitat și sporadic, proiectul fiind promovat în grabă, fără a ține cont de recomandările cheie ale reprezentanților societății civile.

Câteva dintre aspectele problematice ale proiectului de lege, semnalate de organizații: 

 

  • definiția informației cu caracter public este mai restrictivă decât cea conținută în actuala lege;
  • introducerea unor excepții care fac neaplicabil criteriul proporționalității în limitarea accesului la informație;
  • lipsa unor criterii clare privind calitatea și formatul pentru publicarea proactivă a informației;
  • lipsa unui mecanism eficient de monitorizare și implementare a legii;
  • termenii prea lungi de accesare a informației, în special în cazul jurnaliștilor/stelor.

 

Textul apelului și lista organizațiilor semnatare poate fi consultată online