Încă un avertisment   Strasbourg    

Consiliul Europei cere măsuri anticorupţie în privinţa parlamentarilor, judecătorilor și procurorilor moldoveni

Grupul Statelor împotriva Coruptiei (GRECO), organism al Consiliului Europei, a publicat astăzi un raport în care solicită Republicii Moldova să îmbunătățească și să asigure punerea efectivă în aplicare a legislației anticorupție în privinţa  parlamentarilor, judecătorilor și procurorilor.

Principalele probleme identificate de GRECO sunt aplicarea neuniformă a legilor şi politicilor anticorupție, precum și incapacitatea și lipsa de independență a principalelor instituții responsabile de combaterea corupției.

Într-un comunicat de presă remis astăzi de Consiliul Europei, Secretarul general al CE, Thorbjorn Jagland susține că: „În Republica Moldova sunt încă necesare reforme importante pentru prevenirea și combaterea corupției. De asemenea, este esențial ca evoluțiile pozitive, cum ar fi noua lege privind serviciul de urmărire penală, să fie aplicată în mod eficient”.

Potrivit raportului GRECO, Comisia Națională de Integritate, responsabilă pentru integritatea și prevenirea conflictelor de interese ale membrilor Parlamentului, judecătorilor şi procurorilor, trebuie să fie consolidată în mod semnificativ, deoarece nu dispune de competențele și independența necesară pentru o verificare semnificativă a declarațiilor de interes și de avere depuse. Regimul de sancțiuni suferă, de asemenea, de defecte cruciale.

Imunitatea, o piedică în aducerea parlamentarilor corupți în fața justiției

GRECO recunoaște că Parlamentul a întreprins măsuri în sensul sporirii accesului la informația privind activitatea parlamentară, dar mai trebuie întreprinse o serie de măsuri pentru a asigura o dezbatere democratică adecvată, extinderea participării publicului la procesul legislativ și asigurarea transparenţei în ceea ce priveşte interacțiunea parlamentarilor cu terțe părți. De asemenea, trebuie adoptat un cod de conduită pentru parlamentari, iar integritatea trebuie să fie promovată și aplicată în Legislativ. De asemenea, raportul subliniază faptul că imunitatea parlamentară reprezintă un obstacol semnificativ pentru aducerea parlamentarilor suspectați de corupție în fața justiției.

Componența și modul cum funcționează CSM trebuie să fie revizuite

Raportul constată că există o percepție publică negativă asupra sistemului judiciar din țară și că este necesară o acțiune hotărâtă pentru a reconstrui încrederea publică. Potrivit GRECO, componența și funcționarea Consiliului Superior al Magistraturii trebuie să fie revizuită. Deciziile sale trebuie să ofere garanții suficiente de obiectivitate și transparență, în special în ceea ce privește recrutarea, promovarea și răspunderea disciplinară a judecătorilor. Mai sunt multe de făcut pentru ca judecătorii să conştientizeze normele de etică și integritate, iar normele privind cadourile și alte avantaje trebuie să fie aplicate în mod adecvat. În plus, răspunderea judecătorilor pentru abateri trebuie să fie întărită prin revizuirea normelor și practicii privind răspunderea disciplinară.

GRECO apreciază pozitiv noua Lege cu privire la Procuratură, care va intra în curând în vigoare. Aceasta conține măsuri pozitive care vizează consolidarea autonomiei și profesionalismului procurorilor, la stabilirea unei proceduri transparente și obiective pentru recrutarea și creșterea capacității Consiliului Superior al Procurorilor. GRECO subliniază că atingerea acestor obiective va depinde de modul cum va fi pusă în aplicare legea.

Punerea în aplicare a recomandărilor adresate Republicii Moldova vor fi evaluate de către GRECO în prima jumătate a anului 2018 prin mecanismul de verificare a conformității.

Grupul de state împotriva corupției (GRECO) este un organ al Consiliului Europei, care are ca scop îmbunătățirea capacității membrilor săi de a lupta împotriva corupției. El ajută statele să identifice deficiențele în politicile naționale anticorupție.

Natalia Costaş

______________________________________________________________________________________________

СОВЕТ ЕВРОПЫ ТРЕБУЕТ ПРИНЯТИЕ АНТИКОРРУПЦИОННЫХ МЕР ПО ОТНОШЕНИЮ К МОЛДАВСКИМ ПАРЛАМЕНТАРИЯМ, СУДЬЯМ И ПРОКУРОРАМ 

Группа Государствпротив Коррупции (ГРЕКО), организм Совета Европы, опубликовала доклад, в котором призывает Республику Молдова к улучшению и обеспечению эффективного применения законодательства по борьбе с коррупцией по отношению кпарламентариям, судьям и прокурорам. Основные проблемы, выявленные ГРЕКО, являются непоследовательное применение законов и политик по борьбе с коррупцией, а также неспособность и отсутствие независимости ключевых институтов, ответственных за борьбу с коррупцией. В докладе также подчеркивается, что парламентский иммунитет является существенным препятствием для привлечения к правосудию парламентариев, подозреваемых в коррупции. Согласно ГРЕКО, состав и функционирование Высшего Совета Магистратуры должно быть пересмотрено. Его решения должны предложить достаточные гарантии объективности и прозрачности, особенно с точки зрения найма, продвижения по службе и дисциплинарной ответственности судей.

 

Articolul anterior

Alertă cu bombă la un centru pentru refugiați din Chişinău

Articolul următor

„Moldova 1” şi „Radio Moldova” vor fi separate