Comisara pentru transporturi, Adina Vălean, și ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale din Moldova, Lilia Dabija, au semnat marți un acord la Chișinău, care asociază Moldova la Mecanismul pentru Interconectarea Europei (MIE).

Acest acord le va permite promotorilor de proiecte din Republica Moldova să solicite finanțare din partea UE pentru proiecte de interes comun în domeniul transporturilor, al energiei și în domeniul digital, care vizează îmbunătățirea conectivității acestei țări cu vecinii săi din UE.

Acordul va sprijini integrarea Republicii Moldova pe piața unică a UE, promovând totodată creșterea economică, crearea de locuri de muncă și competitivitatea, precizează CE.

”Republica Moldova a fost puternic afectată de războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. UE rămâne solidară cu Republica Moldova și se angajează să îi consolideze în continuare reziliența. Acordul de astăzi aduce Republica Moldova încă și mai aproape de UE, prin includerea sa în rețelele transeuropene interconectate”.

Accesul la finanțarea UE pentru transporturi, energie și serviciile digitale

În ceea ce privește transporturile, autoritățile și companiile din Republica Moldova vor putea solicita finanțare în contextul viitoarelor cereri de propuneri din cadrul componentei ”Transporturi” a MIE (MIE - Transporturi) din perioada de programare actuală (2021-2027).

Următoarea cerere de propuneri va fi lansată în septembrie 2023.

Prioritate vor avea acțiunile care consolidează conectivitatea dintre rețeaua centrală a statelor membre și rețeaua din țările terțe.

În ceea ce privește energia, proiectele de infrastructură energetică din Republica Moldova conectate cu statele membre ale UE au posibilitatea de a solicita statutul de proiecte de interes reciproc (”Projects of Mutual Interest”, PMI), în temeiul normelor revizuite ale UE privind infrastructura energetică.

PMI este un concept nou, introdus prin Regulamentul revizuit privind rețelele energetice transeuropene (TEN-E) pentru a le permite proiectelor de infrastructură care conectează țări terțe cu UE să beneficieze de proceduri de autorizare simplificate și de un acces mai bun la finanțare. Obținerea acestui statut este o condiție prealabilă a eligibilității pentru finanțare în cadrul componentei ”Energie” a MIE (MIE - Energie).

În noiembrie 2023, Comisia va publica următoarea listă a Uniunii care conține proiecte de interes comun (PCI) și, pentru prima dată, PMI cu țări terțe.

O altă opțiune de care dispune Republica Moldova pentru a beneficia sprijin din partea MIE - Energie sunt proiectele transfrontaliere în domeniul energiei din surse regenerabile.

Componenta digitală a Mecanismului pentru interconectarea Europei (MIE - Digital) oferă sprijin pentru proiectele de conectivitate de interes comun, în special pentru rețelele magistrale care leagă UE de țări terțe, în conformitate cu strategia ”Global Gateway”, precum și pentru dezvoltarea unei infrastructuri sigure, securizate și sustenabile de înaltă performanță, inclusiv a rețelelor gigabit și a rețelelor mobile de generația a cincea (5G).

De îndată ce vor fi lansate următoarele cereri de propuneri din cadrul MIE - Digital, promotorii de proiecte din Republica Moldova vor putea solicita cofinanțare pentru proiecte care vizează creșterea capacității, a securității și a rezilienței conectivității digitale dintre Republica Moldova și țările vecine din UE.