Alegeri prezidențiale   Chișinău    

Moldovenii își vor alege președintele pe 30 octombrie

Un proiect de lege în acest sens a fost votat astăzi de Parlament. Documentul a fost propus de câţiva deputaţi din actuala majoritate parlamentară, PD, PL şi de transfugi.

Par­ti­dele din opo­zi­ție au cri­ti­cat docu­men­tul. „Este stra­nie această ini­ţi­a­tivă pre­gă­tită peste noapte”, a decla­rat liderul socialiștilor Igor Dodon.

„Moda­li­ta­tea prin care a fost pre­gă­tită această ini­ţi­a­tivă ali­men­tează niște sus­pi­ciuni. Acest docu­ment este în con­tra­di­cţie cu ceea ce spun spe­cia­li­ş­tii. Con­si­der că tre­buia să fie dis­cu­tată data ale­ge­ri­lor cu cele­lalte par­tide, chiar și din opo­zi­ție. De ce nu se vrea ca ale­ge­rile pre­zi­den­ți­ale să aibă loc la înce­pu­tul verii?”, a întrebat liberal-democratul Vadim Pis­trin­ciuc.

„Totul se face în con­for­mi­tate cu legea. Acționăm conform Codului ela­bo­ral”, a răspuns democratul Ser­giu Sîrbu.

V.C.

Articolul anterior

Rusia „seamănă” capcane pentru Moldova

Articolul următor

Tendințe separatiste pe segmentul audiovizual în Autonomia Găgăuză