Comisia Europeană a propus miercuri reînnoirea suspendării taxelor la import și a contingentelor pentru exporturile ucrainene către UE pentru încă un an, consolidând în același timp protecția produselor agricole sensibile din UE.

Acest lucru se realizează în conformitate cu angajamentele UE de a sprijini Ucraina atât timp cât este nevoie, precizează CE.

Aceste măsuri comerciale autonome (MCA) sunt în vigoare din iunie 2022 și reprezintă un pilon esențial al sprijinului ferm al UE pentru Ucraina și economia sa. Măsurile contribuie la atenuarea situației dificile cu care se confruntă producătorii și exportatorii ucraineni ca urmare a războiului de agresiune neprovocat și nejustificat al Rusiei.

Deși principalul obiectiv al MCA este de a sprijini Ucraina, măsurile țin seama, de asemenea, de sensibilitățile agricultorilor și a altor părți interesate din UE. În acest scop și având în vedere o creștere semnificativă a importurilor de anumite produse agricole din Ucraina în UE în 2022 și 2023, MCA reînnoite conțin un mecanism de salvgardare consolidat. Astfel se asigură faptul că se pot lua măsuri de remediere rapide în cazul unor perturbări semnificative ale pieței UE sau ale piețelor unuia sau mai multor state membre.

Pentru produsele cele mai sensibile – păsări de curte, ouă și zahăr – este prevăzută o frână de urgență care ar stabiliza importurile la volumul mediu al importurilor în 2022 și 2023. Aceasta înseamnă că, în cazul în care importurile acestor produse ar depăși volumele respective, tarifele ar fi reinstituite pentru a se asigura că volumele importurilor nu le depășesc în mod semnificativ pe cele din anii precedenți.

În paralel, Comisia propune reînnoirea cu încă un an a suspendării tuturor taxelor rămase asupra importurilor din Republica Moldova, în vigoare din iulie 2022.

Propunerile vor fi examinate de Parlamentul European și de Consiliul Uniunii Europene. Obiectivul este de a asigura o tranziție fără probleme de la regimul actual al MCA la noul regim, până la expirarea regimurilor actuale, la 5 iunie 2024 pentru Ucraina și la 24 iulie 2024 pentru Moldova.