Principalul suspect în dosarul devalizării „Băncii de Economii”, Ilan Shor, a fost eliberat din izolator și plasat astăzi în arest la domiciliu pentru 30 de zile de către judecătorii Curții de Apel. În paralel, procurorii anticorupție au reținut trei șefi de la BNM care ar fi permis spălarea a 20 de miliarde de dolari prin intermediul Moldinconbank.

Decizia privind schimbarea măsurii preventive în privința lui Ilan Shor a fost luată de magistraţii de la Curtea de Apel, după ce avocaţii acestuia au atacat decizia Judecătoriei Buiucani, prin care Shor era plasat în izolator pentru 30 de zile. Avocații lui Șhor au invocat starea de sănătate precară a clientului lor. Ilan Shor are calitate de învinuit într-un dosar de escrocherie în proporţii deosebit de mari şi spălare de bani – fapte comise, potrivit procurorului Adriana Beţişor, în perioada deţinerii funcţiei de preşedinte al consiliului „Băncii de Economii” în 2014 ( ar fi admis acor­da­rea mai mul­tor cre­di­te­ neper­for­mante). Procurorii au criticat decizia de eliberare a lui Shor, menționând că acesta ar putea să corupă anumiți martori și să distrugă unele probe.

Ilan Shor a fost reți­nut pe 22 iunie pen­tru 72 de ore, iar pe 24 iunie a pri­mit man­dat de arest pen­tru 30 de zile. Pe 21 iulie, man­da­tul de arest a fost pre­lun­git pen­tru încă 30 de zile.El a predate pașaportul organului de urmărire penală și are interdicție de a părăsi țara. Judecătorul a precizat că învinuitul nu are voie să iasă din locuința sa, îi este interzisă utilizarea mijloacelor de comunicare, nu are voie să comunice cu anumite persoane și nici să primească vizitatori în locuința sa. 

Tot astăzi, au fost reținuți trei șefi de la Banca Națională. Este vorba de Ema Tăbârță, fost viceguvernator al BNM, Matei Dohotaru, directorul Departamentului supraveghere bancară și Vladimir Țurcan, director al Departamentului reglementare și autorizare, anterior șef al Departamentului supraveghere bancară. Procuratura Anticorupție a precizat că cei trei au fost reți­nuți într-un dosar nou, des­chis la 2 august curent, pe fap­tul negli­jen­ței în ser­vi­ciu. Procurorul Viorel Morari a spus că cele trei persoane sunt acuzate de faptul că nu ar fi întrerpins măsurile necesare în raport cu „Moldinconbank”, instituție care ar fi permis ca, prin intermediul ei, să aibă loc tranzacții suspecte în valoare de peste 20 miliarde de dolari. Este vorba de spălare de bani, sume care au tranzitat conturi deschise la „Moldinconbank” de către bănci din Federația Rusă. „Temei pentru rețineri au servit și declarațiile unor martori care au apărut după intensificarea investigațiilor în ceea ce privește spălarea celor 20 de miliarde de dolari. Perioada tranzacțiilor este 2010 - 2014. Persoanele reținute se află deja în izolatorul CNA”, a precizat Viorel Morari.

„Per­soa­nele, fiind res­pon­sa­bile de dome­niul pre­ve­ni­rii și com­ba­te­rii bani­lor, au acțio­nat con­trar pre­ve­de­ri­lor art. 10 al Legii pri­vind pre­ve­ni­rea și com­ba­te­rii spă­lă­rii bani­lor, care pre­su­pune că Banca Națio­nală a Mol­do­vei, care este enti­ta­tea de supra­ve­ghere, este obli­gată să între­prindă măsuri pen­tru a iden­ti­fica posi­bile acțiuni de spă­lare a bani­lor, pen­tru a raporta situ­a­ții sus­pecte în circumstanțe în care o insti­tu­ție finan­ci­ară nu între­prinde măsuri pen­tru pre­ve­ni­rea și com­ba­te­rea spă­lă­rii bani­lor, în con­for­mi­tate cu pre­ve­de­rile legii”, a mai spus șeful Procuraturii Anticorupție.

Natalia Costaș