Divorțurile devin o modă atât în Republica Moldova, cât şi în întreaga Europă. Ziua Familiei, sărbătorită la nivel mondial la 15 mai, a ajuns să fie celebrată de mulţi copii doar alături de mame (de cele mai multe ori).

În Moldova, la 100 de căsătorii - 44 de divorţuri

În 2015, în Republica Moldova s-au înregistrat peste 25.000 de căsătorii - cupluri care şi-au unit destinele pentru a parcurge drumul vieţii împreună. În aceeași perioadă au fost înregistrate peste 11 mii de divorţuri. Motivele cele mai frecvente: problemele financiare, migraţia, violenţa în familie, viciile sau incompatibilitatea caracterelor.

În Europa – 47 de divorţuri la 100 de căsătorii

Şi în Europa, Ziua Familiei a fost sărbătorită de mai puţine familii biparentale. În multe state comunitare, însă, numărul divorţurilor este în creştere, mulţi copiii crescând în familii mono-parentale. Potrivit datelor Biroului European de Statistică (Eurostat), ultimele date arată că în toate cele 28 de state membre UE erau înregistrate 2,1 milioane de căsătorii şi 986 de mii de divorţuri.

Ţările europene unde se atestă o rată a divorţurilor de peste 60 la sută sunt: Spania, Portugalia, Suedia, Ungaria, Cehia etc.

Suedia a simplificat procedura de divorţ

Rata divorţurilor este mare în toate ţările scandinavice, însă în Suedia este cea mai ridicată. Bunăoară, în anul  2013, au fost înregistrate peste 25 de mii de divorţuri, multe din ele fiind pronunţate la puţin timp după căsătorie. Potrivit portalului European Judicial Network  (portal de educaţie juridică în spaţiul comunitar) acest fenomen se explică prin lipsa procedurilor birocratice. Astfel, pentru a divorţa în Suedia, este necesară doar o simplă declaraţie din partea soţilor. Cauza poate ajunge în instanţă doar dacă aceştia nu au putut partaja, pe cale amiabilă, bunurile agonisite în comun.

Scăderea fertilităţii, cauza mai multor divorţuri în Portugalia

În Portugalia se atestă, însă, altă cauză care conduce la divorţ. Demografiide la Institutul Naţional de Statistică din Portugalia susțin că în această ţară o cauză a numărului mare de divorţuri este scăderea fertilităţii. European Judicial Network menţionează că în Portugalia sunt pronunţate, în medie, 70 de divorţuri zilnic.

Şi Cehia se confruntă cu problema divorţurilor. Expertul în demografie, Jitya Rychtarikova, de la Universitatea din Praga considera ca dinamica divorţurilor este cauzată de implicarea femeilor în afaceri, dar şi a numărului mare de doamne care optează pentru o carieră şi nu doresc să mai fie casnice.

Cea mai mare rată a divorţurilor se atestă în Belgia – peste 70 la sută. Demografii europeni explică acest fenomen prin standardele ridicate de viaţă şi prin facilităţile sociale acoperite de către stat în favoarea familiilor mono-parentale.

Mai puţine divorţuri în Româna

La acest capitol, în România, se atestă o situație mai bună decât în Republica Moldova, numărul divorţurilor fiind mai mic. În 2014, în România, s-au înregistrat peste 118.000 de căsătorii. Numărul divorţurilor pronunţate prin hotărâre judecătorească definitivă sau pe cale administrativă a fost de 27.000.

Soțul divorțează de soție, nu de copil

Îngrijoraţi de numărul mare de divorţuri, dar şi a copiilor care, după divorț, sunt crescuţi în majoritatea cazurilor de mame, oficialii europeni au încercat să rezolve problema. Astfel, anul trecut, Adunarea Parlamentată a Consiliului Europei a aprobat, Rezoluţia 2079 (2015) privind "Egalitatea şi autoritatea părintească comună: rolul taţilor".  Decizia, cu rol de recomandare, este una istorică şi poate schimba legislaţia şi jurisprudenţa la nivel european, pornind de la un principiu simplu: soţul divorţează de soţie, nu de copil.

Rezoluţia propune măsuri pentru promovarea egalității între bărbaţi şi femei în exercitarea autorităţii părinteşti comune, inclusiv în cazurile de separare şi divorţ.

Judecătorul român Cristi Danileţ  susține că această Rezoluţie a avut la bază constatarea că legislaţiile europene se îndreaptă spre un mai mare echilibru între tată şi mamă în exercitarea responsabilităţii parentale. „Cu toate acestea, în practică, exercitarea autorităţii părinteşti este, cel mai frecvent, acordată mamei, în detrimentul drepturilor tatălui, în special în cazurile de divorţ şi separare şi mai ales atunci când copiii se nasc în afara căsătoriei sau în cuplu părinţii au naţionalităţi diferite. Pentru o societate egalitaristă, este atât o provocare cât şi o necesitate să se recunoască faptul că taţii au drepturi şi responsabilităţi cu privire la copiii lor în acelaşi mod ca şi mamele”, a specificat magistratul român.

Interesul copilului este cel al Familiei

Totuşi, acesta este de părere că indiferent de motivul divorţului, relaţia dintre părinţi şi copii trebuie să fie una deosebită. „Să nu uităm că soţul divorţează de soţie, nu şi de copil. Practic, respectarea interesului superior al copilului înseamnă a i se asigura acestuia un contact cu părinţii săi cât mai apropiat de cel avut înainte de separarea părinţilor. Orice încălcare a acestui principiu lasă urme adânci asupra copilului şi măreşte tensiunile şi conflictele între părinţi, transformând copilul într-un simplu obiect de răzbunare şi şantaj cum, din păcate, decenii întregi s-a şi întâmplat în România”, a adăugat Cristi Danileţ.

Lilia Zaharia

______________________________________________________________________________________________

 

СИГНАЛ ТРЕВОГИ // НОВАЯ «ЭПИДЕМИЯ» В ЕВРОПЕ: РАЗВОДЫ

В течение нескольких лет подряд, в Республике Молдова, число разводов почти достигает половины зарегистрированных браков. Наиболее распространенные причины, которые приводят к распаду браков являются: финансовые проблемы, миграция, домашнее насилие, пристрастия или несовместимости характеров. Также и в европейских странах, таких как Швеция, Португалия, Испания, число разводов продолжает расти. В Румынии, однако, это число уменьшается.

Будучи обеспокоенными большим числом разводов и детей, которые после развода, воспитываются в основном матерями, европейские чиновники попытались решить проблему. Таким образом, в прошлом году Парламентская Ассамблея Совета Европы приняла Резолюцию 2079 (2015) «Равенство и общий родительский авторитет и роль отцов». Решение, в качестве рекомендации, является историческим и может изменить законодательство и судебную практику на европейском уровне, основанное на простом принципе: муж разводится с женой, не с ребенок.