Pomană otrăvită   Chișinău    

Pomană guvernamentală cu azbociment cancerigen

După ce acum o jumătate de an Parlamentul a votat în prima lectură un proiect de lege care interzice fabricarea, importul și comercializarea produselor ce conțin azbest, ca fiind o substanţă cancerigenă, Guvernul Filip distribuie de câteva zile, în regim de urgenţă, mii de foi de ardezie care conţin azbest sinistraţilor din raionul Ungheni.

Expunerea la azbest creşte riscul apariţiei cancerului pulmonar 

Azbestul se află în lista celor mai periculoase substanţe pentru sănătate. Numeroase studii au demonstrat că toate formele de azbest sunt cancerigene şi pot provoca cancer pulmonar, de laringe sau cancer ovarian. De asemenea, persoanele care se expun la azbest riscă să dezvolte azbestoză, aşa-zisa fibroză a plămânilor. Gheorghe Ţurcanu, medic igienist din cadrul Centrului Naţional de Sănătate Publică, a comunicat pentru Report.md că expunerea la azbest se produce prin inhalarea fibrelor de azbest. Din materialele cu azbest, aşa cum sunt şi foile de ardezie, se pot elibera fibre microscopice, care se depun adânc în plămâni şi nu pot fi  distruse de mecanismele normale de curăţare ale organismului. În timp, acest lucru conduce la inflamaţii şi... cancer, chiar şi la 10-15 ani după expunerea îndelungată la această substanţă toxică. Statistica arată că în Moldova incidenţa şi mortalitatea prin cancer sunt în continuă creştere, cancerul ocupând locul doi după numărul deceselor cauzate. Astfel, potrivit datelor Biroului Naţional de Statistică, în 2014, cancerul a afectat aproape 9 mii de persoane, iar aproximativ 6 mii au fost răpuse de boală, cele mai multe decese fiind provocate anume de cancerul pulmonar, urmat de cel colorectal, hepatic, mamar şi gastric.

UE a interzis utilizarea produselor care conţin azbest

Conform legislaţiei europene, comercializarea şi utilizarea produselor sau substanţelor care conţin azbest au fost interzise din ianuarie 2005. Atunci, s-a decis că cel mai eficient mod de a elimina bolile asociate cu azbestul este de a opri utilizarea tuturor tipurilor de azbest. Tot atunci au intrat în vigoare măsuri mai riguroase pentru protejarea lucrărtorilor împotriva riscului de expunere la fibre de azbest şi au fost organizate campanii de informare a oamenilor în acest sens.

                                                                      FOTO: report.md

Republica Moldova încearcă de câţiva ani să interzică prin lege folosirea azbestului. Un proiect de lege în acest sens a fost votat în prima lectură la sfârşitul anului 2015. „Republica Moldova este unica țară din Europa care mai permite utilizarea azbestului. De zece ani se discută, dar nu s-au găsit resurse politice până acum pentru ca să fie depășită această problemă și legea să intre în vigoare. Este demonstrat faptul că aceste produse sunt cancerigene și foarte periculoase pentru cetățenii Republicii Moldova”, declara în acea perioadă ministrul Mediului, Valeriu Munteanu. Prezentând documentul în Parlament, el a menţionat că statul trebuie să-şi asume responsabilitatea ca, întro formă sau alta, să contibuie la schimbarea eşalonată a foilor de ardezie de pe casele din Moldova. Tot atunci ministrul Mediului a declarat că „cei de la Agenția Rezerve Materiale, înțelegând imperativul modificării legii, au început să modifice stocurile în sensul excluderii produselor cu conținut de azbest”.

În 2016, Guvernul Moldovei distribuie mii de plăci de azbociment

                                                     FOTO: Natalia Junghietu „expresul.com”

La numai o jumătate de an de la această declaraţie, Guvernul Republicii Moldova dispune să fie distribuite în regim de urgenţă foi de ardezie pentru a schimba acoperişurile caselor distruse de grindina căzută în seara zilei de 18 iunie. Dacă, de obicei, ajutoarele din rezerva de stat erau acordate în asemenea situaţii după ce se evalua prejudiciul, de data aceasta Guvernul a fost mai operativ ca niciodată. „Nu avem timp să aşteptăm pentru a trece toate procedurile birocratice. Ne vom ocupa de ele în paralel. Acum este necesar să mergem, chiar astăzi, cu ajutoarele necesare către cetăţeni”, a spus Pavel Filip la şedinţa de Guvern. Mii de foi de ardezie au fost distribuite imediat în 10 localități afectate de grindină din raionul Ungheni. Contactat în legătură cu acest caz de Report., ministrul Mediului, Valeriu Munteanu, s-a eschivat de la un răspuns.

Rezervele cancerigene sunt secret de stat

                                                         FOTO: Natalia Junghietu „expresul.com”

Întrebat câte foi de ardezie au mai rămas în rezerva de stat,  Nichifor Ioncu, șeful Direcției rezerve materiale ale statului din cadrul Agenţiei Rezerve Materiale, ne-a spus că această informaţie se află „sub grif secret”, iar câte vor mai fi distribuite sinistraţilor - va decide Comisia pentru situaţii excepţionale în baza informaţiilor colectate din teritoriu. El ne-a mai spus că în ultimul timp nu au fost procurate foi de ardezie, iar pe viitor vor suplini stocurile cu materiale de construcţie ecologice şi că deja au identificat câteva produse de origine ucraineană. „Nomenclatorul bunurilor materiale din rezervele materiale ale statului, care este şi el un document secret, se află la Guvern pentru modificare şi completare, inclusiv pentru a substitui foile de ardezie cu altele”, ne-a spus Nichifor Ioncu. „Chiar dacă legea cu privire la interzicerea utilizării produselor ce conţin azbest va fi adoptată de Parlament, stocurile existente vor fi utilizate până la epuizare. Aşa prevede şi proiectul de lege, care spune că agenții economici vor avea la dispoziție un an pentru a comercializa stocurile rămase. În același timp, materialele de construcții cu conținut de azbest aflate deja în uz vor putea fi folosite în continuare până la încheierea ciclului lor de viață”, ne-a mai comunicat Nichifor Ioncu.

Foile de ardezie aruncate în stradă - mai nocive decât cele de pe acoperiş

                                                                           FOTO: report.md

Ecologiştii sună alarma şi din cauza foilor de ardezie uzate, care urmează a fi scoase de pe acoperişul a peste o mie de case. Şi asta pentru că praful de azbest, care se elimină în momentul în care plăcile de azbociment sunt tăiate sau pulverizate, atacă plămânii şi poate provoca mari probleme de sănătate. După utilizare, foile de ardezie devin deşeuri, dar la noi nu există un mecanism de lichidare a acestor deşeuri. „Din păcate, în Moldova nu există nici un depozit sau un poligon specializat unde aceste materiale nocive să fie stocate sau distruse cu respectarea tuturor normelor. Nu avem nici un program de eliminare a deşeurilor şi nici un program de educaţie sau de informare, aşa cum există în ţările europene”, ne-a spus  Vladimir Garaba, preşedintele Organizaţiei Teritoriale Chişinău a Mişcării Ecologiste din Moldova. Asta înseamnă că, fără a şti, oamenii se vor expune riscului şi mii de foi de ardezie uzate vor ajunge de pe acoperiş direct în stradă sau la gunoiştile neautorizate din sate, poluâd grav mediul. „Noi avem exemple, în satele de lângă Chişinău, când oamenii au fărâmiţat foile de ardezie uzate şi au acoperit cu această pulbere mai multe găuri de pe drum. De asemenea, din ignoranţă, oamenii le folosesc pentru a ridica un coteţ sau un hambar pe lângă casă”, ne-a mai spus Garaba. 

În Moldova peste 70 la sută din case sunt acoperite cu foi de ardezie. Şi, se pare, că situaţia nu se va schimba prea curând. Încurajaţi de stat şi impuşi de sărăcie, oamenii le vor mai păstra pe acoperiş şi mult după „încheierea ciclului lor de viață”.

Natalia Costaş

______________________________________________________________________________________________

ПРАВИТЕЛЬСТВО ДАЕТ МИЛОСТЫНЮ КАНЦЕРОГЕННЫМ АСБЕСТОМ, ЗАПРЕЩЕННЫМ ВО ВСЕЙ ЕВРОПЕ 

После того, как полтора года назад Парламент принял в первом чтении законопроект о запрете производства, импорта и продажи продуктов, содержащих асбест, который является канцерогенном, правительство Филип распространяет,в чрезвычайном режиме, тысячи листов шифера, содержащиеасбест, жертвамв районе Унгены. В соответствии с европейским законодательством, продажа и использование продуктов или веществ, содержащих асбест было запрещено с января 2005 года. Многочисленные исследования показали, что все виды асбеста являются канцерогенными и могут вызвать рак легких, гортани или рак яичников. Республика Молдова пытается в течение нескольких лет запретить законом использование асбеста. Законопроект по этому вопросу был принят в первом чтении в конце 2015 года.Никифор Йонку, глава Управления государственных материальных резервов в составе Агентства по Материальным Резервам, сказал, что независимо от того если закон о запрете использования продуктов содержащих асбест будет принятПарламентом, существующие запасы шифераиз государственного резерва будут использованы до израсходования. Экологи бьют тревогутакже из-заиспользованных листов шифера, которые должны быть удалены с крыши более тысячи домов. Это происходит потому, что асбестова пыли, которая создается когда пластины разрезают, поражает легкие и может вызвать серьезные проблемы со здоровьем. После использования,шиферные листы становятся отходами, но у нас нет механизма, который быпредусмотрел ликвидирование этих отходов. 

Articolul anterior

Dezamăgirea va decupla moldovenii de Vest

Articolul următor

Laura Sili: „Aș vrea ca britanicii să vorbească despre miliardul găsit…”