Ecoul terorii   Chișinău    

Doar o gândire statală de tip european ar putea reabilita victimele regimului stalinist  

Astăzi se împlinesc 67 de ani de la cel mai mare val al deportărilor staliniste organizate în Basarabia. Statisticile oficiale vorbesc despre mai bine de 35 mii de persoane, care, în noaptea de 5 spre 6 iulie 1949,  au fost scoase cu armele din casele lor, urcate în vagoane de vite și duse în Siberia.

În acest an, ziua de 6 iule a fost declarată oficial Ziua comemorării victimelor stalinismului. Astfel, în toate localitățile republicii drapelele de stat sunt coborâte în bernă.

Drumul spre Siberia în vagoane pentru vite 

                       Parascovia Caraman: „Nu mai am încredere că se va rezolva ceva” FOTO: Report.md

Parascovia Caraman din comuna Grătieşti avea doar 12 ani când a fost despărţită de părinţi şi deportată împreună cu cei trei fraţi ai săi în Gulagul Siberiei. Au trecut 67 de ani de atunci, dar vocea îi tremură şi acum când povesteşte despre tragedia prin care a trecut familia sa. „În plină noapte, soldaţii au spart cu arama ușa casei și ne-au spus că avem doar câteva minute ca să ne strângem lucrurile. Părinţii au reuşit să fugă, sperând că astfel soldaţii nu se vor atinge de noi. Ei  însă ne-au încărcat cu forţa în maşină şi ne-au dus la gară, iar de acolo am fost mânaţi ca vitele în vagoane. Cred că în trenul acela lung erau mii de oameni. Mulţi dintre ei au murit înainte de a ajunge la destinaţie”, ne-a povestit doamna Caraman.

Fraţii au petrecut aproape o lună în drum, pe o arţişă istovitoare, tixiţi în vagoane închise şi murdare, flămânzi şi însetaţi. În lagărul cu regim aspru din Taiset (Irkutsk), acolo unde a fost repartizată împreună cu sora sa mai mică, Parascovia a petrecut şapte ani.  „Am trăit o vreme în barăcile puşcăriaşilor, apoi la un orfelinat, după care am făcut un an de şcoală şi pe urmă am muncit la încărcat lemne...  „Ceilalţi doi fraţi mai mari, Toader şi Ileana, au fost duşi într-un alt lagăr, mai îndepărtat. Au muncit şi ei în pădure, la strâns smoală albă,  îndurând uneori frig și foame”, îşi aminteşte doamna Parascovia. Abia în Siberia a înţeles că au fost deportaţi pentru că ar fi fost chiaburi. „Dar ce fel de bogătaş eram noi dacă aveam vreo 12 ha de pământ, pe care îl lucram numai noi, de la mic la mare, de cu zori şi până noaptea târziu? Bogătaşi sunt cei care au slugi şi au de toate. Pe când în familia noastră, de când mă ţin minte, copiii au lucrat în rând cu părinţii şi nu am avut mai multe decât avea o familie de gospodari”, ne spune ea. „Peste un an tata a murit în Moldova, iar mama a fost deportată. Aşa am ajuns să ne reunim, iar Siberia ne-a fost casă timp de 7 ani. În această perioadă, nu era noapte în care să nu visăm satul natal”, povesteşte Parascovia Caraman.

„Nu mai cred în dreptate”

În 1957, când a revenit în Moldova, n-a găsit nimic din cuibul părintesc şi a fost nevoită să ia viaţa de la capăt. Drama ei nu încape în cuvinte: „Am trăit la sora mai mare, care era căsătorită şi nu fusese deportată. Aici a venit şi mama peste un an, apoi şi Ileana cu soţul, pe care l-a cunoscut în Siberia. Au fost vremuri foarte grele, la care am făcut faţă singuri, fără nici un ajutor”, spune Parascovia Caraman.

                                                                   FOTO: Report.md

Abia acum câţiva ani, a formulat nişte cereri ca să poată obţine moştenirea sau măcar nişte compensaţii pentru gospodăria părinţilor. A bătătorit mai multe drumuri până a adunat documentele necesare, ca în final statul să-i ofere o sumă derizorie ca şi compensaţie pentru casă, iar despre despăgubirea pentru pământ nici vorbă. „Din păcate, starea sănătăţii nu-mi permite să umblu acum prin judecăţi ca să mi se facă dreptate. Şi nici nu mai am încredere că se va rezolva ceva”, ne-a spus dezamăgită femeia.

Cum s-a făcut reabilitarea victimelor regimului totalitar în Moldova?

Pe 6 iulie, vieţile a cel puţin 35 mii de oameni din fosta RSS Moldovenească  au fost distruse. Statul le-a luat într-o noapte viitorul şi averile agonisite de ei într-o viaţă, dar nici în zeci de ani după aceea nu le-a putut oferi despăgubiri pe măsură.

În 1992, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat o lege care prevedea doar reabilitarea juridică şi morală a victimelor represiunilor politice. Recompensa prevăzută de lege atunci era de numai 200 de lei. În 2007, legea respectivă a fost modificată şi completată cu noi prevederi. Astfel, victimele vor primi despăgubiri şi pentru imobilele pierdute. În cazul în care preţul acestora era evaluat până la 200 mii de lei, atunci plata compensaţiei se efectua eşalonat pe o perioadă de trei ani. În cazul în care suma era mai mare, perioada de plată creștea până la 5 ani. Legea, însă, nu prevede recuperarea terenurilor agricole şi a pădurilor, iar ceea ce face această lege practic inaplicabilă e că plata despăgubirilor ţine de competenţa bugetelor locale. 

„Reabilitarea victimelor regimului comunist totalitar nu s-a încheiat nici astăzi. O reabilitare completă trebuie să prevadă nu numai o dimensiune morală, dar şi una reală , care să includă restituirea proprietăţilor pierdute şi a altor daune materiale cărora au fost supuşi oameni absolut nevinovaţi”, a declarat pentru Report.md istoricul Ion Varta, fost membru în Comisia de studiere a regimului comunist totalitar, înființată în 2009. Potrivit lui Varta, se impun acţiuni mai active şi ferme din partea factorilor de decizie, iar exemplul ţărilor baltice este destul de concludent. Or, liderii politici din Polonia, Ucraina, Estonia, Letonia şi Lituania au condamnat deportările masive în Siberia, cărora au căzut victime cetăţenii lor şi au cerut Rusiei, ca succesoare de drept a URSS, să recunoască aceste crime, să ofere compensaţii celor afectaţi sau familiilor acestora şi să renunţe la retorica de glorificare a trecutului sovietic. „Cu cât este mai decisă societatea în a condamna ocupaţia şi teroarea comunistă, cu atât mai mari sunt şansele de a progresa pe calea integrării europene şi de a reabilita victimele deportărilor”, consideră Ion Varta.

Șansa reabilitării - integrarea în UE

Istoricul Octavian Ţâcu a menționat pentru Report.md că victimele exterminărilor au trei componente importante de reabilitare – politică, economică şi morală. „Cea politică vine din relaţiile dintre ţara care comportă masa de deportaţi şi ţara considerată succesoare de drept a regimului responsabil de aceste crime, în cazul dat Rusia. Componenta economică presupune, pe de o parte restituirea pagubelor materiale pe care le plăteşte statul-succesors, iar pe de altă parte, beneficiile oferite victimleor în interiorul statului. Dacă e să ne referim la ultimul aspect, cadrul legislativ al Republicii Moldova este unul extrem de deficitar. La 8 decembrie 1992 a fost formulat un astfel de cadru legislativ, care stipula clar cine sunt cei care intră sub incidența represiunilor, care sunt criteriile de reabilitare, care sunt modalitățile de retrocedare a averilor sau proprietăților și compensarea daunelor pentru cele suferite. Există şi un punct aparte în această lege privind condamnarea celor care au fost implicați în aceste represiuni, adică au colaborat cu regimul. Spre regret, alegerile din anul 1996 au însemnat o înghețare a acestor procese, care a culminat în perioada guvernării Voronin, atunci cand retorica prosovietică a făcut  practic imposibila reabilitarea victimelor deportărilor”, susține Octavian Ţâcu.

„După 2009 au existat anumite speranţe de revenire la normalitate, pentru că atunci Alianţa pentru Integrare Europeană a adoptat nişte decizii  importante de creare a unei comisii de studiere a regimului comunist totalitar şi de reabilitare a victimelor, inclusiv  un decret de desecretizare a arhivelor, care ar fi contribuit la crearea cadrului juridic pentru reglementarea problemei. Însă toate încercările au fost îngropate de guvernarea de atunci, pentru că în interiorul acelei majorităţi au existat elemente filoruse şi neosovietice, care au preferat să nu dea curs recomandărilor comisiei care incrimina Federaţia Rusă şi obliga statul să reabiliteze victimele represiunilor. 

Cât priveşte componenta morală, Octavian Ţâcu consideră că e şi aceasta una destul de ambiguă, pentru că, pe de o parte, după 2009 există un anumit ataşament al clasei politice faţă de aceste evenimente istorice, iar pe de altă parte totul se face cu jumătăţi de măsură. „Marea problemă rămâne a fi crearea unui cadru legislativ coerent privind retrocedările, în mod special a terenurilor şi proprietăţilor. Cum ar fi, de exemplu, în România, unde averile au fost retrocedate datorită cadrului european. Şi în restul statelor Est-europene, această problemă a fost soluţionată pe măsură ce s-au apropiat de valorile europene şi, prin prisma legislaţiei europene, au găsit modalităţi de repunere în drepturi a victimelor regimurilor comuniste totalitare”, a mai spus istoricul Octavian Ţâcu.

Natalia Costaş

______________________________________________________________________________________________

ТОЛЬКО ГОСУДАРСТВЕННОЕ МЫШЛЕНИЕ ЕВРОПЕЙСКОГО ТИПА СМОГЛО БЫ РЕАБИЛИТИРОВАТЬ ЖЕРТВЫ СТАЛИНСКОГО РЕЖИМА

Сегодня исполняется 67 лет со дня самой большой волны сталинских депортаций, организованных в Бессарабии. Официальная статистика говорят о более 35 тысяч человек, которые, в ночь с 5 по 6 июля 1949 года, были взяты оружием из своих домов, погруженны в вагоны для перевозки скота и доставлены в Сибирь. ПарасковииКараман из селаГратиешты было всего 12, когда она была отделена от родителей и депортированавместе с тремя братьями в СибирскийГулаг. «В середине ночи, солдаты сломали оружием дверь дома и сказали нам, что у нас есть всего несколько минут, чтобы собрать свои вещи. Родителям удалось бежать, в надежде, что солдаты не будут трогать нас. Но они погрузили нас насильно в машину и отвезли нас на станцию, и оттуда мы были загнаны как скот в вагоны. Я думаю, что в том длинном поездебыло тысячи людей. Многие из них умерли, не достигнув места назначения», расссказала нам г-жа Караман. В 1957 году, когда она вернулась в Молдову, она не нашла ничего из родительского гнезда и была вынужденаначать жизнь заново. Всего лишь несколько лет назад, онаподала несколько заявок для того чтобы получить наследство илихотя бы некоторую компенсацию за домашнее хозяйство родителей. Она много времени провела в дороге пока собрала необходимые документы, для того чтобы государство могло предложить ейтолько смехотворную сумму в качестве компенсации за дом и ни слована вопрос о компенсации за землю.  «К сожалению, состояние здоровья не позволяет мне теперь ходить по суждениям, для того чтобы добиться справедливости. И я уже не верю, что что-то решится», сказала нам разочарованнаяженщина. «Реабилитация жертв тоталитарного коммунистического режима не закончилась до сих пор. Полная реабилитация должна обеспечить не только моральный аспект, но и реальный, в том числе реституцию имущественных убытков и других повреждений, которымбыли подвергнуты абсолютно невиновныелюди. Насколько общество стремится осудить оккупацию и коммунистический террор, настолько больше шансов на прогресс в направлении европейской интеграции и реабилитации жертв депортаций. И в остальных странахВсточной Европы, эта проблема была решена вместе с приближением к европейским ценностям, и в свете европейского законодательства, они нашли способы восстановления жертв тоталитарных коммунистических режимов», считают историки. 

 

Articolul anterior

Igor Munteanu: Miza jocului rusesc este o Transnistrie cu „drept de veto” într-o viitoare construcție statală

Articolul următor

Pe cine vrea să salveze FMI în Moldova?