Moldova îmbătrânește alarmant   Chișinău    

Bătrânii din Moldova, singuri, vulnerabili și dezavantajați

Mai mult de 70 la sută dintre moldovenii cu  vârsta de peste 55 de ani nu au posibilitate să ducă o viaţă activă şi sănătoasă, se arată într-un studiu realizat de Centrul de Cercetări Demografice cu susţinerea Fondului ONU pentru Populaţie.

Indicele de Îmbătrânire Activă, lansat miercuri la Chişinău, mai arată că Moldova se află la o distanţă de 7 puncte față de media țărilor Uniunii Europene în ceea ce priveşte valorificarea potenţialului economic şi social al populaţiei în vârstă. Şi asta în condiţiile în care ponderea persoanelor de peste 60 de ani constituie aproximativ 15,7 la sută în totalul populaţiei țării.

Studiul arată că spre deosebire de ţările UE, Moldova înregistrează cea mai mică rată de ocupare în câmpul muncii pentru populaţia cu vârsta cuprinsă între 55 şi 59 ani, mai mult de jumătate din moldovenii de vârsta pre-pensionară neavând un loc de muncă.

Fiecare al doilea bătrân nu are acces la servicii medicale de calitate

Suntem la coada clasamentului şi în ceea ce priveşte participarea vârstnicilor în viaţa socială, doar unul din zece moldoveni fiind interesat de politică sau implicat în activităţi de voluntariat. În acelaşi timp, fiecare a treia persoană în vârstă se implică în îngrijirea şi creşterea nepoţilor. La acest capitol Moldova depăşeşte Germania, Polonia, Bulgaria şi România.

Studiul mai atestă că fiecare a doua persoană de peste 55 de ani din Moldova nu are acces la servicii medicale de calitate. Tot prost stăm şi la capitolul învăţare continuă. Doar 0,3 la sută din moldovenii cu vârsta de peste 55 de ani sunt implicaţi în astfel de activităţi, spre deosebire de ţările UE, unde, în medie, 5 la sută dintre persoanele în vârstă desfăşoară activităţi de învăţare continuă. Moldova se află la o distanţă semnificativă în raport cu alte ţări şi în ceea ce priveşte utilizarea tehnologiilor informaţionale, precum şi nivelul de studii - la polul opus fiind Germania, Cehia, Lituania.

Femeile în vârstă sunt mai dezavantajate

Potrivit sociologului Mariana Buciceanu-Vrabie, discrepanţe semnificative se înregistrează şi în funcţie de gen, femeile în vârstă sunt mai dezavantajate decât bărbaţii şi mai vulnerabile din punct de vedere material, financiar şi fizic. Doar fiecare a patra persoană în vârstă se simte în siguranţă pe timp de noapte în mediul în care trăieşte, pe când în ţările UE media e de aproximativ 70 la sută. „Mediul favorabil pentru îmbătrânirea activă în Moldova este foarte redus şi ca urmare a speranţei de viaţă mici în comparaţie cu ţările UE”, mai spune sociologul.

Prezenţi la lansarea studiului, reprezentanții guvernării şi partenerii de dezvoltare au menţionat că ponderea populaţiei de vârsta a treia va creşte semnificativ în următorii ani, ceea ce va afecta inevitabil sistemul de pensii, cel medical și fiscal din Moldova. „Experienţa ţărilor din comunitatea europeană demonstrează că aceste consecinţe ale fenomenului îmbătrânirii pot fi prevenite prin elaborarea unor politici publice adecvate care ar permite populaţiei în vârstă să ducă o viaţă activă şi sănătoasă şi să-şi valorifice potenţialul pe deplin. De asemenea, mizăm pe implicarea societăţii civile și a autorităţilor locale”, a menționat ministrul adjunct al Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Anastasia Oceretnîi.

Natalia Costaș

_____________________________________________________________________________________________

ПОЖИЛЫЕ ЛЮДИ В МОЛДОВЕ, ОДНИ, УЯЗВИМЫ И ОБЕЗДОЛЕННЫЕ 

Более 70 процентов молдаван в возрасте старше 55 лет не имеют возможности вести активный и здоровый образ жизни, говорится в исследовании Центра Демографических Исследований при поддержке Фонда ООН в области народонаселения. Индекс АктивногоСтарениятакже показывает, что Молдова находится на расстоянии 7 пунктов по сравнению со средним показателем стран Европейского Союза, с точки зрения эксплуатации социально-экономического потенциала пожилого населения. И это в то время как процент людей старше 60 лет составляет около 15,7 процента от общей численности населения. Исследование показывает, что в отличие от ЕС, Молдова имеет самый низкий уровень занятости для населения в возрасте от 55 до 59 лет, более половины предпенсионного возраста молдаван, не имеющих работу. И каждый второй пожилой человекне имеет доступ к качественному медицинскому обслуживанию. Только каждый четвертый пожилой человек чувствует себя в безопасности в ночное время в среде своего обитания, в то время как в среднем по ЕСэтот показатель составляет около 70 процентов. «Благоприятнаясреда для активного старения в Молдове является очень ограниченной и в результате низкой продолжительности жизни по сравнению со странами ЕС».Опыт европейского сообщества показывает, что эти последствия старения можно предотвратить путем разработки адекватных государственных политик, которые позволили бы пожилым людям жить активной, здоровой жизнью и эксплуатировать их потенциал в полной мере. Мы также полагаемся на вовлечение гражданского общества и местных властей», отметил заместитель Министра Труда, Социальной Защиты и Семьи, Анастасия Очеретный.

Articolul anterior

O revoluție neterminată

Articolul următor

Moscova și „alegerile prezidențiale” din „rmn”