Izvorul vieții   Oxentea    

Apeductul sărăciei

A trecut mai mult de un deceniu de când Republica Moldova şi-a asumat angajamentul internaţional de a îmbunătăţi calitatea apei potabile. În timp ce Uniunea Europeană îşi sporeşte atenția față de apa consumată de cetăţenii din spaţiul comunitar, moldovenii continuă să bea apă nefiltrată din fântâni necurăţate și neigienizate de zeci de ani.

În zonele rurale din întreaga ţară, la nord, centru sau sud, cam în toate mahalele găsim câte o fântână. Fie că sunt mai îngrijite la exterior sau sunt părăsite, apa din ele este la fel - nesigură sau chiar periculoasă pentru sănătate.

         Mătuşa Maria din Oxentea ne-a spus este mulţumită de calitatea apei din localitate / FOTO: Report.md

„Avem apă! Fântâna nu este departe de casă. Nu avem de ce ne plânge. Văd la televizor că în unele sate nu sunt fântâni, iar dacă mai este câte una rătăcită, apa nu este bună de băut”, spune mătuşa Maria, o locuitoare a satului Oxentea din raionul Dubăsari.

În Oxentea, localnicii concurează pentru cea mai îngrijită fântână, nu și pentru cea mai curată apă / FOTO: Report.md

Apeductul din Oxentea „moare” subit

„Fântânile sunt fântâni”, o contrazice primarul. „Iată, dacă ar fi gata apeductul, ar fi un succes pentru localitate. Apa ar fi mai sigură pentru oameni”, afirmă Valeriu Rusu, alesul local de aici.

Cu câţiva ani în urmă, localitatea a câştigat un proiect care presupunea construirea sistemului de apeduct şi canalizare în Oxentea, cu suportul Fondului Ecologic Naţional. Valoarea totală a proiectului era de 3 000 000 lei.

                                                                       FOTO: report.md

După alocarea primei tranşe, însă, proiectul se pare că „moare”. Motivul? Nu sunt bani. „S-au săpat tranşeele, însă finanţarea s-a stopat şi nu mai putem lucra”, ne-a spus primarul.

Apă de calitate la Ecaterinovca

Spre deosebire de localitatea Oxentea, care se chinuie de ani de zile să construiască un apeduct şi canalizare pentru siguranţa cetăţenilor, locuitorii din comuna Ecaterinovca, raionul Cimişlia şi-au unit forțele şi azi deja au apă la robinet.

                                                    Construcţia apeductului la Ecaterinovca

”Localitatea noastră are de mai mulți ani apeduct, dar era deja uzat şi populaţia avea probleme. Acum avem un sistem nou”, susţine primarul comunei Ecaterinovca, Efim Strogoteanu. Alesul local menţionează că proiectul a costat peste trei milioane de lei, însă în prezent, 80 la sută din populaţia localităţii este conectată la acest sistem. 

                                                       Lucrări la apeductul de la Ecaterinovca 

Angajamente cu restanţe

Accesul la apeduct şi canalizare este un vis a cărui transpunere în practică poate dura ani. În anul 2005, autoritățile centrale au adoptat Protocolulprivind Apa şi Sănătatea în R. Moldova, document prin care ţara noastră şi-a asumat angajamentul să protejeze sănătatea şi bunăstarea oamenilor prin îmbunătăţirea managementului resurselor de apă şi prevenirea afecţiunilor cauzate de apa contaminată. Acest acord european sprijină eforturile ţărilor, în special a celor din Europa de Est, de a asigura accesul populaţiei la apă potabilă de calitate.

Chiar dacă a trecut mai mult de un deceniu de la adoptarea acestui document important, apeductul rămâne un lux pentru satele şi comunele din Moldova, iar fântânile rămân a fi sursele principale de apă. 

                                Fântâna de lângă Gara Auto din oraşul Leova / FOTO: Report.md

Doar 10% din localităţile rurale au apeduct

Datele Centrului Naţional de Sănătate Publică arată că satele noastre au mari restanţe la capitolului construirii apeductelor şi sistemelor de canalizare. E o diferenţă semnificativă între urban (76,6%) şi rural (10%). Este unul din factorii de bază ce afectează populaţia rurală”, se arată în nota informativă a CNSP.

                                                                         FOTO: Report.md

Verificări atente în UE

Construite cu decenii în urmă, fântânile din satele Moldovei rămân a fi unica sursă de apă potabilă. În Republica Moldova se discută despre calitatea apei potabile în zonele rurale doar atunci când se întâmplă tragedii: intoxicații în masă sau focare de hepatită.

Europenii monitorizează, însă, foarte atent apa pe care o consumă. La sfârşitul anului trecut, Uniunea Europeană a propus norme noi de monitorizare a apei potabile pe întregul spaţiul comunitar. Potrivit acestor modificări, vor fi monitorizate aproximativ 100 000 de zone de alimentare cu apă din Europa.

Menţionăm că potrivit Directivei 98/83/CE din 3 noiembrie 1998 privind calitatea apei destinate consumului uman (cu modificările ulterioare) statele membre UE au obligaţia de a controla periodic calitatea apei destinate consumului uman, respectând metodele de analiză specificate de directivă sau metodele echivalente. De asemenea, statele membre UE pot include cerinţe specifice suplimentare de monitorizare şi verificare a apei potabile pentru teritoriul lor, dar numai dacă acest lucru duce la stabilirea unor standarde mai ridicate. Directiva mai impune furnizarea regulată de informaţii consumatorilor. Pe lângă aceasta, trebuie prezentate Comisiei Europene din trei în trei ani rapoarte privind calitatea apei potabile.

Lilia Zaharia

______________________________________________________________________________________________

АКВЕДУКТ БЕДНОСТИ

Данные Национального Центра Общественного Здравоохранения показывают, что наши села сильно отстают в строительстве водопроводов и канализационных систем. Есть существенное различие между городской местностью (76,6%) и сельской (10%). Это один из основных факторов, влияющих на сельское население», говорится в пояснительной записке НЦОЗ.

В 2005 году, центральные власти приняли Протокол по проблемам Воды и Здоровья в Молдове, документ, согласно которому наша страна обязуется защищать здоровье и благополучие людей за счет улучшения управления водными ресурсами и профилактики заболеваний, вызванных загрязненной водой. Это европейское соглашение поддерживает усилия стран, особенно в Восточной Европе, для обеспечения доступа населения к качественной питьевой воды.

Несмотря на то, что прошло более десяти лет после принятия этого важного документа, акведук остается роскошью для сел Молдовы и колодцы остаются основными источниками воды.


Articolul anterior

Laura Sili: „Aș vrea ca britanicii să vorbească despre miliardul găsit…”

Articolul următor

Hanna Shelest despre sindromul compătimirii agresorului și renegarea propriei țări