Comparativ cu anii precedenţi, cererea pentru studii profesional-tehnice este în creştere în Republica Moldova. La o  săptămână de la demararea campaniei de admitere în învățământul profesional tehnic din Moldova, înscrierile la studii în unele instituţii au depășit numărul de locuri oferite.

Moldova încearcă să se alinieze astfel la tendinţele din UE, care urmăreşte atât atragerea unui număr mai mare de studenţi în sistemul de educaţie profesional, cât şi sporirea calităţii pedagogice.

Potrivit datelor Ministerului Educaţiei, media de admitere în învățământul profesional tehnic în prima săptămână de la începutul campaniei de admitere constituia 30% pentru școlile profesionale și depășea 55% în cazul colegiilor și centrelor de excelență. Cele mai solicitate profesii și specialități sunt cele din industria alimentară, tehnologie informațională și pedagogie.

În unele instituţii, cererea a depăşit oferta de studii

De exemplu, Centrul de Excelență în Informatică și TIC din municipiul Chișinău a înregistrat un număr record de 526 de dosare la studii, cu 101 mai multe decât oferta planului de admitere, iar Centrul de Excelență în Servicii și Prelucrarea Alimentelor din or. Bălți a înregistrat cu 92 de cereri de studii mai multe decât locurile disponibile.

O situație similară se atestă și în cazul colegiilor, cele mai solicitate fiind Colegiul Tehnic Feroviar din Bălți și Colegiul Pedagogic din Comrat. Alte instituții aflate în topul preferințelor profesional-tehnice sunt Centrul de Excelență în Economie și Finanțe cu 89% din planul de admitere realizat, precum și Colegiile Pedagogice din Chișinău, Orhei și Cahul cu o medie de 80% din planul de admitere realizat.

Sunt la mare căutare bucătarii, chelnerii, brutarii, cofetarii și casierii

                                                                   FOTO: edu.gov.md 

În cazul școlilor profesionale, cele mai solicitate sunt Școala Profesională nr. 5 și nr. 2 din Chișinău, care au realizat planul de admitere în proporție de 70%. Oferta educațională a acestor instituții include meserii solicitate pe piața muncii, precum cele de bucătar, chelner-barman, brutar-cofetar, controlor-casier.

Solicitat de Report.md, Silviu Gâncu, şeful Direcţiei învăţământ secundar profesional şi mediu de specialitate de la Ministerul Educaţiei a spus că popularitatea învățământului profesional tehnic se datorează mai multor acţiuni întreprinse de Ministerul Educației cu sprijinul Uniunii Europene, între care revizuirea curriculei, instruirea cadrelor didactice, aşa cum e prevăzut şi în Strategia de dezvoltare a învăţământului profesional-tehnic pentru anii 2013-2020, promovarea meseriilor şi specialităţilor noi, cu scopul de a răspunde necesităților pieței muncii și a le spori atractivitatea. În acest sens, Ministerul Educaţiei a elaborat un nomenclator al meseriilor şi specialităţilor în baza noului clasificator al ocupaţiilor din Moldova, realizat de  Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale.

Cresc șansele de angajare a absolvenţilor din învăţământul profesional şi tehnic

„Acum nu mai găsiţi specialitatea „informatică”, ci puteţi întâlni „administrarea aplicaţiilor web” sau „web design”, adică specialităţi mult mai înguste, concrete şi solicitate pe piaţa muncii. Se pune accent pe partea practică, pregătind specialişti care vor fi căutaţi şi peste mulți ani”, a declarat Silviu Gâncu. Creşterea numărului de cereri pentru învăţământul profesional se explică şi prin reformele operate în sistemul educaţional în general. „Frica de a nu susţine bacalaureatul îi determină pe unii să aleagă colegiile, unde au posibilitate nu doar să susţină bacalaureatul dar şi să obţină o meserie”, mai spune Silviu Gâncu. Un factor important îl reprezintă şi costul studiilor, care, la colegii şi şcoli profesionale, este mai mic decât cel din insituţiile superioare de învăţământ. În plus, cererea mai mare de meseriaşi pe piaţa muncii sporeşte şansa absolvenţilor de şcoli profesionale să-şi găsească mai repede un loc de muncă. Un studiu realizat de Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale arată că rata de angajare a absolvenţilor învăţământului profesional şi tehnic este mai mare decât în cazul absolvenţilor de învăţământ teoretic cu acelaşi nivel de pregătire, respectiv cu 4,1 puncte procentuale în România şi cu 5,6 la sută în ţările UE.

Practica europeană creşte calitatea studiilor şi micşorează costurile 

În această săptămână, Guvernul de la Chişinău a adoptat o nouă formulă de finanțare în învățământul profesional tehnic, bazându-se pe practica ţărilor europene, care prevede finanțarea per număr de elevi și per cost de program de studiu. Dacă până acum alocările financiare aveau loc la solicitarea instituțiilor de învățământ, în baza bugetelor din anii precedenți, începând cu anul de studiu 2016-2017, școlilor profesionale, colegiilor și centrelor de excelență din Moldova li se vor aloca mijloace bugetare în funcție de numărul de elevi care își fac studiile la instituție. Totodată, alocările financiare vor fi diferite în funcție de cheltuielile programelor de studii și specificul profesiei. Adițional, instituțiile vor primi bani pe linii de cheltuieli separate, ce nu fac parte din rata de finanţare, cum ar fi cele de cazare în cămin, burse, susținerea copiilor orfani, investiţii capitale, activităţi specifice centrelor de excelenţă.

Aplicarea noului mecanism de finanțare este o condiție obligatorie pentru obținerea unei sume de 2,4 milioane de euro din partea Uniunii Europene, ca parte a Programului de Suport Bugetar. Aceasta este o prevedere a reformei învățământului profesional tehnic desfășurată de Ministerul Educației cu sprijinul UE, care are drept scop modernizarea educației profesional-tehnice și apropierea acesteia de necesitățile economiei naționale.

Săptămâna aceasta şi Guvernul Germaniei a anunţat că va acorda asistență tehnică și financiară în valoare de 2 000 000 de euro pentru dezvoltarea învățământului profesional tehnic din Moldova prin sistem dual.

Instruirea prin sistem dual permite viitorilor specialiști să învețe meseria chiar la întreprindere și să fie pregătiți în conformitate cu cerințele angajatorului. Astfel, 30% din programul de instruire conține ore teoretice predate la școala profesională, iar 70%  - instruire practică la întreprindere. În prezent, învățământul dual este practicat în șase companii din domeniul industriei auto și textile și cinci școli profesionale din Republica Moldova. Asistenţa oferită de Guvernul Germaniei va permite pregătirea specialiștilor calificați prin sistem dual în domeniul agriculturii și industriei alimentare.

Anul acesta, campania de admitere în învățământul profesional tehnic se desfășoară în două etape. În perioada 18 iulie - 12 august are loc prima etapă de admitere în școlile profesionale, iar concursul repetat pentru locurile neacoperite se va desfășura în perioada 16 - 25 august. Pentru colegii și centrele de excelență, etapa întâi de admitere are loc în perioada 18 iulie - 5 august, iar concursul repetat între 9-12 august.

Natalia Costaş