În timp ce în Europa piaţa produselor bio este în continuă creştere, în Moldova numărul producătorilor de alimente ecologice e în scădere. Cel puţin, aşa arată cifrele Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare (MAIA).

Dacă în 2009 au fost înregistraţi 185 de producători agricoli eco, în 2015 numărul lor s-a redus până la 58. De trei ori s-a micşorat şi suprafaţa totală cultivată în sistemul de agricultură ecologică, care astăzi e de 30 mii de hectare. 

Pe de altă parte,  tot mai mulţi moldoveni se declară amatori de alimente organice autohtone şi tot mai multe produse etichetate ca bio, organice sau eco îşi fac loc pe rafturile magazinelor tradiţionale şi a celor on-line, sunt promovate pe la târguri şi expoziţii. Prin ce se explică acest paradox şi care e garanţia că toate produsele comercializate sunt cu adevărat organice? Îşi merită ele oare preţul de multe ori piperat?

Cine verifică autenticitatea produselor BIO în Moldova?

În Uniunea Europeană, standardele produselor agricole bio sunt stabilite prin lege şi este interzisă utilizarea abuzivă a cuvintelor „organic”, „bio” sau „ecologic”. Aşa prevede şi cadrul legislativ al Republicii Moldova  - Legea „Cu privire la producţia agroalimentară ecologică”, adoptată în 2005.  Doar că de un deceniu, în Republica Moldova n-a fost identificată încă instituţia responsabilă pentru controlul oficial al pieţei locale în ce priveşte utilizarea noţiunilor respective şi a mărcii ecologice naţionale. Şi pentru că nu există un mecanism de verificare şi sancţionare în acest sens, agenţii economici valorifică la maximum potenţialul etichetei bio şi atunci când nu e cazul. Termenul organic sau ecologic a devenit, deci, un truc de publicitate, tot mai în vogă în ultimul timp. Şi asta pentru că marfa eco este mai atractivă, se vinde mai repede şi la un preţ mai bun. Ce se întâmplă în cazul producătorilor care induc intenţionat consumatorii în eroare? „Deocamdată nu li se întâmplă nimic. În acest sens purtăm discuţii cu Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor (ANSA) şi cu Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor şi urmează să stabilim un mecanism.  Acum, fermierii pot fi traşi la răspundere doar în cazul în care produsul lor se dovedeşte a fi nociv pentru sănătatea consumatorului. Dar acest lucru este valabil pentru toţi producătorii”, ne-a spus Marcela Stahi, şefa Serviciului de calitate a producţei din cadrul MAIA.  

Doar certificatul ecologic garantează un produs organic 

Pentru ca în spaţiul UE un agricultor să poată comercializa un produs cu sigla bio,  acesta trebuie să întrunească mai multe condiţii, valabile şi pentru Moldova. În primul rând, trebuie să se înregistreze la un organism de certificare, să accepte controale periodice de-a lungul ciclului de producţie şi să intre într-o perioad[ de conversie de minimum doi ani. Asta înseamnă că pământul utilizat trebuie să fie ferit de substanţe chimice cel puţin 2-3 ani înainte de a începe cultivarea. De asemenea, fermierul nu trebuie să folosească substanţe chimice, iradieri, hormoni etc. Aşa se explică costurile mai mari de producţie, motiv pentru care produsele bio sunt de câteva ori mai scumpe decât cele din agricultura convenţională. 

Potrivit registrului organismelor de certificare a produselor ecologice, în prezent, în Moldova există două organisme de certificare acreditate de Centrul Naţional de Acreditare şi autorizate de către MAIA. Acestea eliberează, în urma inspecţiilor, certificate ecologice care atestă că produsele sunt obţinute în conformitate cu regulile de producţie ecologică şi că pot fi comercializate cu menţiunea de produs ecologic. Pe ambalajul acestor produse va fi aplicată obligatoriu sigla naţională „Agricultura Ecologică – Republica Moldova”, însoţită de numărul de cod al organismului de certificare. Pe mărfurile bio importate din spaţiul european trebuie să se regăsească sigla ecologică a UE, însoţită de numărul de cod al organismului sau al autorităţii de control. 

În ţările membre UE, organismele de certificare urmăresc cu stricteţe respectarea condiţiilor de către fermieri şi, în cazul în care depistează nereguli, îşi asumă dreptul de a retrage pentru o perioadă certificatele ecologice. Marcela Stahi ne asigură că aşa se întmplă şi la noi. Tocmai din acest motiv lista producătorilor agricoli bio, dar şi a organizaţiilor de certificare, disponibilă pe site-ul MAIA,  este actualizată de două ori pe an. 

Unde nu-i lege, e tocmeală!

În Uniunea Europeană, agricultura biologică este considerată un domeniu prioritar şi e încurajată financiar. Aşa se doreşte a fi şi în Moldova. „În perioada 2007-2011 s-au oferit subvenţii pentru un ha de teren agricol supus procesului de conversiune. Din 2011 până în 2015 de subvenţii au beneficiat doar producătorii ecologici la înfiinţarea plantaţiilor multianuale”, susţine Marcela Stahi. Aşa se explică faptul că în această perioadă în Moldova au fost înfiinţate mai multe livezi de nuci, migdale, plantaţii eco de legume şi au „înflorit” statisticile din agricultura ecologică. „Fiind considerată o „măsură uşor de abuzat” subvenţia a fost însă abolită, iar o bună parte din producătorii ecologici au încetat să-şi certifice producţia, chiar dacă, de multe ori, au continuat să aplice principiile agriculturii ecologice. Anul acesta a fost elaborată o nouă schemă de subvenţionare a agricultrui ecologice, însă nu ştim când şi cum va fi pusă în aplicare”, mai spune şefa Serviciului de calitate a producţei din cadrul MAIA. 

Corupţia afectează şi agricultura ecologică 

Pentru unii producători, certificarea înseamnă doar formalităţi şi cheltuieli. „Din cauza corupţiei lumea nu crede în certificatele ecologice, considerând că ele pot fi uşor cumpărate. Ca şi producător nu văd necesitatea de a investi în procedura de certificare, care „mi-ar înghiţi” câteva mii de lei anual, în functie de preţurile fixate de organismul de certificare. Oamenii şi aşa cumpără producţia noastră”, spune Renat Lebedev, proprietarul unei plantaţii de migdale din satul Ştefăneşti, raionul Ştefan-Vodă. Renat a lucrat mai mulţi ani peste hotare, iar când a revenit acasă a investit toţi banii câştigaţi în 40 ha de pământ, pe care a înfiinţat o plantaţie de migdale. „Asta pentru că migdalul este o cultură bio solicitată peste hotare şi mai puţin cunoscută în Moldova”, ne-a spus Renat Lebedev. El este de părere că facilităţile acordate de stat ar putea contribui la creşereanumărului de producători bio şi, implicit, ar putea conduce la scăderea preţurilor la produsele bio, aşa cum se întâmplă în Europa. Însă asta doar în condiţiile în care n-ar exista corupţie la nivel de stat, iar oamenii ar fi mai informaţi cu privire la beneficiile produselor eco. 

Produsele bio „made in Moldova” tot mai puţine pe piaţa europeană  

Din 2016, Uniunea Europeană nu mai acordă autorizaţii de import pentru livrări de produse bio din ţări terţe, aşa cum este şi Republica Moldova, până când acestea nu-şi vor armoniza legislaţia cu cea comunitară. Proces, care, potrivit Marcelei Stahi, ar putea fi de lungă durată, iar cultivatorii de produse bio ar urma să se focuseze pe piaţa locală.  Aşa cum a făcut-o şi Nicolae Cojocaru, unul dintre promotorii agriculturii ecologice din Moldova. 

Acum opt ani, Nicolae Cojocaru a schimbat cariera în marcheting şi vânzări pe o afacere în domeniul agriculturii ecologice. „Copiii mei sufereau de alergie alimentară şi acesta a fost motivul principal care m-a determinat să trecem la o alimentaţie sănătoasă, cu produse bio. Aşa cum pe piaţa noastră nu existau, practic, produse ecologice am hotărât să le creştem noi”, spune Nicolae.

Pe terenul său de 5 ha din comuna Budeşti de lângă Chişinău cultivă diverse soiuri de legume bio, aşa cum a văzut în cadrul unei vizite de studiu în Germania, ţara cu cea mai lungă tradiţie în domeniu, de aproximativ o sută de ani. „Agricultorii nemţi cultivă aproape un milion de hectare de produse organice, ceea ce reprezintă 5,9% din suprafaţa totală, iar 70% dintre fermieri sunt organizaţi în asociaţii. De altfel, fructele şi legumele sunt pionerii produselor ecologice din Europa”, mai spune Nicolae. Cu timpul, el şi-a creat o reţea proprie de clienţi, cărora le livrează săptămânal câte un „coş ţărănesc cu merinde bio”. „Avantajul este reciproc: ei sunt siguri că primesc un produs curat ecologic, iar noi avem o piaţă sigură de desfacere. În plus, familia mea consumă numai produse curate, sănătoase, cu un gust şi aromă naturală de fructe şi legume”, ne mai spune Nicolae Cojocaru. Deşi nu poate vorbi încă de o afacere profitabilă, el crede că viitorul aparţine agriculturii ecologice. „Marea noastră problemă la moment este profanarea conceptului de agricultură ecologică. De exemplu, mulţi dintre clienţii noştri noi sunt surprinşi să vadă un certificat de producător organic. Dar cred că tendinţele se vor schimba. Pentru Republica Moldova agricultura ecologică este cea mai bună opţiune, care ar putea rezolva multe probleme sociale, cum ar fi şomajul sau migraţia în străinătate”.

Natalia Costaş

______________________________________________________________________________________________

КТО ОСКВЕРНЯЕТ ПОНЯТИЕ «ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО» В МОЛДОВЕ?
 
В то время как в Европе рынок органических продуктов растет, в Молдове число производителей органических продуктов питания снижается. По крайней мере, так показывают цифрыМинистерстваСельского Хозяйства и Пищевой Промышленности (МСХПП). Как объяснить этот парадокс и что является гарантией того, что все продаваемые продукты действительно органические? Заслуживают ли они часто завышенную цену? В странах Европейского Союза, стандартыорганической сельскохозяйственной продукции устанавливаются законом и запрещается злоупотребление словами «органический», «био» или «экологический». Такие условия обеспечивает и законодательная база Республики Молдова. Только,в течении десяти лет, в Молдове до сих пор не определено учреждение, отвечающее за официальный контроль местного рынка в использовании этих понятий и национальных экологических марок. В связи с тем, что нет механизма для проверки и санкционирования, экономические агенты  используют весь потенциал био ярлыка, когда нет необходимости. Что происходит с производителями, которые намеренно приводят потребителей в заблуждение? Пока что ничего не происходит, потому что государство до сих пор не создало механизм. Для того, чтобы в ЕС фермер мог продать продукт с био-логотипом, он должен соответствовать ряду условий, применяемые и к Молдове, и получить экологический сертификат, который гарантирует органический продукт.
Из-за коррупции люди не верят в экологические сертификаты, принимая во внимание, что они легко могут быть куплены. Производители считают, что государственные стимулы могли бы способствовать росту числабио производителей, и, следовательно, могли бы привести к снижению цен на органические продукты, как это происходит в Европе. Но это только при условии, что не будет никакой коррупции на государственном уровне, и люди должны быть более информированы о преимуществах эко продуктов. Начиная с 2016 года Европейский Союз больше не предоставляет разрешения на импорт поставок органических продуктов из третьих стран, как Молдова, пока они не гармонизируют свое законодательство с европейским. Этот процесс,может быть длительным, и производители органических продуктов смогли бы сосредоточится на местном рынке. Так, как это сделал и Николае Кожокару, один из промоутеров органического сельского хозяйства в Молдове. Для Республики Молдова органическое земледелие является лучшим вариантом, который мог бы решить многие социальные проблемы, такие как безработица и миграция за рубежом", говорит он.