Reforme în asigurări   Chișinău    

Codul galben de ploi „a aprins” becul roşu al agricultorilor

Sute de gospodării şi hectare de culturi agricole din nouă raioane ale Republicii Moldova au fost inundate ca urmare a ploilor care au căzut recent. Foarte puțini agricultori şi proprietari de locuinţe afectate de averse dispun de poliţe şi îşi pot recupera pagubele de la companiile de asigurări. Cei mai mulţi dintre cei care au avut de suferit aşteaptă ajutor din partea statului.

În Republica Moldova, asigurarea agricolă este benevolă. Doar 2% din suprafaţa totală de terenuri agricole şi livezi din Moldova sunt asigurate. Fermierii nu se grăbesc să-şi asigure terenurile, iar în caz de calamități naturale, cer ajutor de la stat. Statistica este şi mai „zgârcită” în cazul proprietarilor care îşi asigură locuinţele împotriva dezastrelor naturale. „Mai puţin de un procent din populaţie îşi asigură construcţiile  împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor provocate de ploi. Şi asta în condiţiile în care Republica Moldova se află într-o zonă expusă acestor riscuri”, a comunicat pentru report.md expertul în domeniul asigurărilor, Mihai Mazarenco. „Mai mult, o bună parte din populaţia plecată peste hotare, unde există cultura asigurărilor, continuă să investească în imobilele din Republica Moldova, dar nu urmează şi bunele practici europene de asigurare a construcţiilor. De ce? Motivul nu e cel financiar, pentru că prima de asigurare, prin programul de asigurări de bunuri, este de până la 1% din valoarea bunului asigurat, adică este accesibilă pentru toată populaţia. Cred că de vină este, totuşi, lipsa informaţiei în domeniu şi neîncrederea în sistemul de asigurări, plus mentalitatea moldovenilor: chiar dacă sunt loviţi de intemperii în fiecare an, ei continuă să spere că poate nu li s-a întâmpla chiar lor”, mai spune Mihai Mazarenco.

                                                                   FOTO: report.md

Potrivit datelor Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (CNPF), în 2015, din volumul total al subscrierilor, cea mai mare parte revine  asigurărilor auto - 62,24%, urmată de asigurările de incendiu şi alte calamităţi naturale, cu o cotă de numai 7,81%, apoi de asigurările de sănătate - 5,43%, asigurările de răspundere civilă generală - 2,40% etc. 

Cât costă asigurarea şi cum se calculează despăgubirea?

Potrivit lui Mihai Mazarenco , primă de asigurare pentru recoltă și plantații este mai mare decât cea pentru locuinţe şi este de aproximativ  4% din valoarea asigurată. În plus, agricultorii  beneficiază de subvenţionarea primelor de asigurare în cazul culturilor agricole strategice, cum ar fi sfecla de zahăr, floarea soarelui, grâul, porumbul, orzul etc. Astfel, statul a subvenţionat anul trecut, prin Agenţia de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA), 50 la sută din prima de asigurare, restul fiind acoperit de către agricultor. Valoarea subvenţiei nu putea fi, însă, mai mare de 300.000 de lei per beneficiar. „Chiar dacă există cotă de subvenţionare din partea statului pentru primele de asigurare, procentul agricultorilor care îşi asigură terenurile este foarte mic şi e într-o uşoară descreştere în ultimii ani. Pentru comparaţie, în România sunt asigurate peste 40 la sută din terenurile agricole. Situaţia poate fi explicată prin faptul că deţinătorii de terenuri agricole nu dispun de bani, dar şi prin neonorarea de către stat a angajamentelor de achitare a subvenţiilor în termen de 60 de zile calendaristice, aşa cum prevede legea”, ne-a spus, preşedintele Uniunii Asigurătorilor din Moldova, Eugen Daţco.

                                                                           FOTO: report.md

În cazul asigurărilor în agricultură, despăgubirile se acordă în funcţie de pierderile suferite din cauza calamităţilor naturale. De obicei, calculul despăgubirilor este efectuat de către experţii companiei de asigurări, împreună cu autorităţile locale şi cele de la AIPA, la solicitarea agentului economic. În cazul inundațiilor provocate de ploi, poliţa despăgubeşte agricultorul dacă Serviciul Hidrometeorologic de Stat a declarat stare de calamitate în zona unde se află terenul agricol. Suma pagubei se calculează în funcţie de cultură, roada medie la hectar, cheltuielile tehnologice suportate etc. Potrivit lui Mihai Mazarenco, despăgubirea ar trebui să fie achitatătimp de o lună din momentul întocmirii pachetului de documente. La fel şi în cazul persoanelor fizice care şi-au asigurat locuinţele împotriva calamităţilor naturale.

Apele au plecat, pagubele au rămas 

Purtătorul de cuvânt al Serviciului Protecţie Civilă şi Situaţii Excepţionale, Liliana Puşcaş, a comunicat pentru report.md că deocamdată pagubele produse de ploile abundente din perioada 31 mai - 3 iunie se estimează, iar mărimea prejudiciului va fi cunoscută peste câteva zile. Atunci zeci de localităţi din 9 raioane au fost afectate de inundaţii, sute de gospodării şi hectare de culturi agricole au fost înnămolite. Potrivit estimărilor prealabile, numai în Chişinău, prejudiciul se ridică la 2,5 milioane de lei.

Deocamdată Guvernul nu a luat vreo decizie de a acorda ajutor de stat pentru compensarea pagubelor cauzate de inundaţii. Pentru depăşirea consecinţelor calamităţilor naturale, Guvernul se conduce de obicei, de acelaşi scenariu: evaluează prejudiciile cauzate populaţiei şi le compensează în funcţie de ce-a mai rămas în fondul de rezervă al Guvernului, precum şi din ajutoarele oferite în asemenea cazuri de alte state sau organizaţii internaţionale. Practica anilor precedenţi, când Moldova a fost lovită de îngheţuri, secetă şi inundaţii, a demonstrat că sumele disponibile în caznaua statului nu sunt suficiente, iar oamenii trebuie să aştepte luni la rând pentru a primi compensaţiile simbolice, motivându-se că ase­me­nea cheltu­ieli nu au fost pre­vă­zute în buget. „O posibilă soluţie în astfel de cazuri ar fi introducerea asigurărilor obligatorii de calamităţi, aşa cum se practică în România. Astfel, povara financiară care îi revine statului în caz de dezastre naturale, ar fi redistribuită între societăţile de asigurare, care asigură achitarea prejudiciilor suportate de victime”, crede Eugen Daţco.

Asigurarea în agricultură ar putea deveni obligatorie

Directorul adjunct al Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA), Galina Petrachi, a comunicat pentru Report.md că în prezent Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare examinează două modele de asigurare în agricultură: asigurarea obligatorie și prin crearea Casei naționale de asigurări în agricultură (după principiul asigurării în medicină).

Expertul Mihai Mazarenco susţine că mutualitatea este principiul de bază al asigurărilor consfinţite de legislaţia europeană. În practică, acest lucru arată astfel: în majoritatea ţărilor din spaţiul european, dar şi în SUA, sunt constituite fonduri pentru depăşirea consecinţelor calamităţilor naturale, în care sunt vărsaţi  bani de la bugetul de stat, de la diverse asociaţii ecologice, de la companiile de asigurări etc. În caz de calamitate, despăgubirea celor afectaţi de riscurile asigurate are loc din acest fond. „În Moldova, însă, se întâmplă invers: în caz de calamitate populaţia apelează la Guvern pentru compensaţii. În mod normal, organele de stat ar trebui să coordoneze şi să contribuie la dezvoltarea programelor de asigurare, nu să împartă bani. Asigurările ar putea să nu fie obligatorii, dacă vor fi accesibile şi atractive pentru toate categoriile de cetăţeni”, susţine Mazarenco.

Natalia Costaş

______________________________________________________________________________________________

ЖЕЛТЫЙ КОД ИЗ-ЗА ДОЖДЕЙ "ВКЛЮЧИЛ" КРАСНУЮ ЛАМПОЧКУ ФЕРМЕРОВ
 
Сотни домашних хозяйств и гектаров сельскохозяйственных культур в девяти районах Молдовы были затоплены из-за дождей, выпавших в последнее время. Очень немногие фермеры и домовладельцы, пострадавших от ливней, имеют страховые полисы  и могут потребовать возмещения убытков от страховых компаний. Большинство из тех, кто пострадал, ожидают помощи от государства. В Молдове, агрострахование является добровольным. Только 2% от общей площади сельскохозяйственных земель и садов в Молдове застрахованы. Почему? Причиной этого не является финансовым вопросом, потому что страховой взнос, через программу страхования имущества, составляет до 1% от стоимости застрахованного имущества, что является доступным для всего населения. Я думаю, что причина все-таки в отсутствии информации в этой области и недоверии в системе страхования, а также в менталитете молдаван. Страховой взнос для сельскохозяйственных культур и насаждений больше, чем для жилья и составляет около 4% от страховой стоимости. Кроме того, фермеры получают выгоду от субсидирования страховых взносов для стратегических культур. Практика прошлых лет, когда Молдова пострадала от морозов, засухи и наводнения, показала, что суммы доступной в государственном бюджете не хватает, и люди должны ждать в течение нескольких месяцев, чтобы получить символическую компенсацию, и это мотивируется тем, что такие расходы не были предусмотрены в бюджете. Возможным решением в таких случаях, было бы введение обязательного страхования в случае бедствий, как это практикуется в Румынии. Таким образом, финансовое бремя, которое ложится на государство в случае стихийного бедствия, было бы перераспределено среди страховых компаний, которые обеспечивают компенсацию убытков, понесенных потерпевшим. В настоящее время, Министерство Сельского Хозяйства и Пищевой Промышленности рассматривает две модели сельскохозяйственного страхования: обязательное страхование и создание Национального дома сельскохозяйственного страхования (как в случае принципа страхования в медицине). Страховой эксперт Михай Мазаренко утверждает, что взаимность является основным принципом страхования закрепленным в европейском законодательстве. На практике это выглядит так: в большинстве стран Европы и США созданы фонды для преодоления последствий стихийных бедствий, которые получают деньги из государственного бюджета, из различных экологических ассоциаций, от страховых компаний и т.д. В случае стихийного бедствия, компенсация лицам, пострадавшим от выбранных рисков происходит из этого фонда.

Articolul anterior

În război cu pungile de plastic 

Articolul următor

Afaceri care scapă moldovenii de bătrânețe