Practici europene   Comrat    

Afaceri care scapă moldovenii de bătrânețe

Uniunea Europeană, cuprinsă de valul îmbătrânirii populaţiei, s-a orientat demult către promovarea îmbătrânirii active, sănătoase şi productive, pentru a diminua consecinţele negative iminente acestui fenomen. Bunele practici europene prind rădăcini şi în Moldova, care trece printr-o criză demografică profundă.

Mai mult, ar putea fi o soluţie pentru ţara noastră, în situaţia în care studiile arată ca valul de îmbătrânire va fi şi mai puternic din acest an, când ponderea copiilor de până la 14 ani se va egala cu cea a persoanelor de peste 60 de ani. Iar asta înseamnă mai puţine braţe de muncă şi o economie în stagnare.

La 66 de ani, Nicolai Constantinov din oraşul Comrat şi-a văzut visul împlinit. Anul trecut a urmat un curs intensiv de instruire în domeniul afacerilor, a câştigat un grant şi iată că în câteva săptămâni urmează să lanseze, la Comrat, primul centru de reparaţie a maşinilor electrice. Este cu un pas înaintea timpului, pentru că, zice el, maşinilor electrice le aparţine viitorul, fiind ecologice şi econome. Până când acestea vor deveni populare în Moldova, inventatorul din Comrat va asambla în cadrul centrului maşinuţe electrice pentru copii şi va repara utilaj electrocasnic. 

Vot de încredere pentru inovaţii

Nicolai Constantinov nu este la prima inovaţie pusă în practică. Împreună cu un grup de tineri de la Şcoala Profesională din Comrat, a construit pe parcursul ultimilor ani mai multe trotinete, mașinuțe pentru copii şi cvadricicluri alimentate cu energie solară. Anul trecut a creat chiar primul automobil solar autohton - o construcţie mult mai avansată decât precedentele creaţii. Acesta are instalate baterii solare şi poate dezvolta o viteză de până la 25 km/h.

                                                      Creaţiile solare ale lui Nicolai Constantinov

Pasiunea sa pentru electromecanică a devenit acum un an idee de afacere, după ce a aflat despre oportunităţile oferite de Centrul Syslab de dezvoltare inovativă a carierei, înfiinţat la Comrat şi în alte patru oraşe din Moldova,cu susţinerea Syslab International, Ministerului de Externe al Norvegiei şi Guvernului Marii Britanii. S-a înscris la un curs gratuit de instruire profesională în domeniul afacerilor şi de atunci viaţa lui a luat o altă turnură. „În cele patru luni de instruire, n-am lipsit nici o zi de la lecţii, chiar dacă uneori trebuia să iau taxiul ca să ajung la timp. Am învăţat cum să structurez un business-plan şi să gestionez o afacere, cum să-mi dezvolt abilităţile de comunicare etc. Chiar şi după absolvirea cursului beneficiez de asistenţa şi ghidarea necesară pentru a pune afacerea bine pe roate. O practică foarte utilă”, povesteşte Nicolai Constantinov.

Rezultatul n-a întârziat să apară sub forma unui credit nerambursabil de 3 mii de euro, pe care l-a câştigat în cadrul competiţiei Seed-Money Fund, susţinute de Centrul Syslab împreună cu StarNet, datorită planului de afaceri „încheiat la patru nasturi”. „Donatorii nu credeau că această sumă va fi suficientă pentru crearea afacerii, dar eu am mai investit economiile proprii, am reparat încăperea cu ajutorul soţiei şi a fiicei noastre, astfel ca să pot utiliza toată suma grantului doar pentru procurarea utilajului necesar pentru atelier. Şi iată că rezultatul e pe faţă”, ne-a spus inventatorul cu mândrie. El este de părerea că donatorii i-au acordat vot de încredere pentru că se conduc de acelaşi principiu ca şi el - pentru a putea fi numită inovaţie, o idee trebuie să poată fi pusă în practică şi să satisfacă o anumită nevoie. Iar Moldova are mare nevoie de surse alternative de energie, mai ales de energie ecologică, dar şi de braţe de muncă calificate. „Am tot respectul şi admiraţia pentru ei”. Potrivit lui Nicolai Constantinov, „donatorii susţin inovaţiile şi nu aşteaptă profit din asta. Am mers şi la o bancă cu acest proiect, dar banca n-a dat nici două parale pe el, l-a aruncat la coş pentru că ţine de domeniul viitorului”.

Şanse egale pentru fiecare 

Acum Nicolai Constantinov adună tinerii în jurul său, ca un magnet. Încearcă să le altoiască dragostea pentru tehnică, să le transmită experienţa şi cunoştinţele sale acumulate de-o viaţă şi îi determină să apeleze şi ei la serviciile Centrului Syslab.

„Peste 300 de persoane deja şi-au sporit şansele de angajare sau lansare a propriei afaceri, datorită celor 5 centre SYSLAB din Moldova”, susține Svetlana Gheorghieva, coordonatoarea Centrului Syslab din Comrat.

        Anatolie Terzi povesteşte despre cum SARD va susţine agricultrua şi dezvoltarea rurală în sudul Moldovei

În acest an, Centrul Syslab din Comrat a devenit parte a unui nou proiect finanţat de Uniunea Europeană cu 6,5 milioane de euro şi implementat de PNUD - „Asistenţă pentru susţinerea agriculturii şi dezvoltării rurale din UTA Găgăuzia şi raionul Taraclia” (SARD).  De acum încolo, timp de trei ani, prin intermediul Centrului Syslab din Comrat, vor fi create noi locuri de muncă, iar locuitorii din regiune vor avea parte de instruire şi mentorat în procesul de dezvoltare a afacerilor. Aşa cum a fost şi în cazul lui Nicolai Constantinov. „Pot beneficia de asistența noastră absolvenții, șomerii cu studii superioare, emigranţii reveniţi în ţară, indiferent de vârstă, apartenenţă etnică sau experienţă de muncă. Consilierea este orientată spre identificarea șanselor de angajare în câmpul muncii sau planificarea și lansarea afacerii”, ne-a mai spus Svetlana Gheorghieva. „Este o practică foarte reuşită de a oferi tuturor şanse egale şi de a valorifica experienţa de care dispune o persoană de vârsta a treia. Este un parteneriat reciproc-avantajos. Ne oferă şansa de a fi productivi şi utili societăţii şi de a progresa împreună cu cei tineri”, a intervenit Nicolai Constantinov. Încrederea din partea Centrului Syslab a fost combustibilul care i-a alimentat şi mai mult dorinţa de muncă.

„Datorită proiectului SARD, locuitorii din Găgăuzia şi raionul Taraclia vor beneficia de suport financiar pentru a crea noi afaceri  în sectorul agricol, va fi creat un mecanism de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii deja existente. Asta înseamnă nu doar crearea noilor locuri de muncă la nivel local, dar şi sporirea potenţialului comunităţilor de a elabora proiecte şi a stabili parteneriate pe termen lung”, ne-a spus Anatolie Terzi, managerul proiectului SARD. În cadrul proiectului,  20 de comunităţi vor avea posibilitate să acceseze fonduri pentru renovarea infrastructurii sociale. De asemenea, vor fi create cel puţin 7 servicii publice locale în baza unor proiecte de cooperare intercomunitară.

Leader crează comunităţi lider în toată Europa

În premieră pentru Republica Moldova, în cadrul SARD-ului, va fi pilotat programul Leader, care s-a dovedit a fi un instrument eficient de dezvoltare locală în mai multe ţări europene. Abordarea Leader reprezintă o modalitate care permite actorilor locali să creeze grupuri de locale de iniţiativă în cadrul unor parteneriate publice-private, pentru a identifica împreună nevoile locale, pentru a valorifica resursele locale şi pentru a contribui la dezvoltarea comunităţii lor prin strategii de dezvoltare elaborate şi implementate la nivel local.

„Oamenii şi-au pus deja speranţe mari în acest proiect. Şi eu îl privesc cu mult optimism. Sunt sigur că va da roade, la propriu şi la figurat. Şi asta pentru că regiunea de sud a Moldovei este una agricolă, iar agricultura este peste tot în lume o ramură subvenţionată”, susine Nicolai Constantinov. Acum, inventatorul de la Comrat este în aşteptarea noului concurs de granturi pentru a-şi dezvolta afacerea. Are şi idei noi, cum ar fi producerea unui nou generator de căldură pe baza deşeurilor agricole lichide. La 66 de ani, el consideră că viaţa abia începe, pentru că are multe planuri, forţă şi, unde mai pui, că a găsit şi sprijinul necesar pentru realizarea lor.

______________________________________________________________________________________________

БИЗНЕС КОТОРЫЙ СПАСАЕТ МОЛДАВАН ОТ СТАРЕНИЯ
 
Европейский Союз, охваченныйволной старениянаселения, давно направила свои усилия на продвижение активного, здорового и продуктивного старения, чтобы смягчить негативные последствия этого неизбежного явления. Европейская передовая практика укореняется и в молдове, которая переживает глубокий демографический кризис. Всвои 66 лет, Николай Константинов из Комрата увидел, что его мечта сбылась. В прошлом году он прошел интенсивный бизнес-тренинг, выиграл грант, и в течение нескольких недель откроет в Комрате первый центр по ремонту электрических машин. Теперь Николай Константинов собирает как магнит молодых людей вокруг себя. Старается привить им любовь к технике, передать им свои знания и опыт накопленные в течение жизни ипобуждает их обратится к услугамЦентраСислаб. Более 300 человек уже увеличили свои шансы на трудоустройство или открытия своего собственного бизнеса, благодаря 5 центров СИСЛАБ в Молдове. В этом году,Центр СИСЛАБв Комрате стал частью нового проекта, финансируемого Европейским Союзом в 6,5 млн евро и реализуемымв рамках проекта ПРООН - «Содействие для поддержки сельского хозяйства и развития сельских районов в АТО Гагаузии и Тараклии». С этого момента, в течение трех лет, через Центр СИСЛАБ вКомрате, будут созданы новые рабочие места и жители региона примут участие в подготовке и наставничеству в процессе развития бизнеса, как и в случае Николая Константинова.

Articolul anterior

Codul galben de ploi „a aprins” becul roşu al agricultorilor

Articolul următor

Reprezentantul FMI face praf argumentele ex-premierilor „grijulii” Gaburici și Leancă